Διοίκηση του Τμήματος

Το ανώτατο διοικητικό όργανο του Τμήματος είναι η  Συνέλευση, η οποία αποτελείται από όλα τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος, έναν εκπρόσωπο Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και εκπροσώπους Φοιτητών.

Τα όργανα του Τμήματος επίσης αποτελούν οι:

Πρόεδρος: Καθηγητής Ευάγγελος Βασιλάτος
Αν. Πρόεδρος: Καθηγητής Ηλίας Τζαβαλής
Γραμματέας Τμήματος: Φλώρα Σιγούρου

Διατελέσαντες Πρόεδροι του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Ακαδημαϊκά Έτη Πρόεδρος
2020-2021 έως 2021-2022 Καθηγητής Γεώργιος Αλογοσκούφης
2015-2016 έως 2019-2020 Καθηγήτρια Ελένη Λουρή-Δενδρινού
2011-2012 έως 2014-2015 Καθηγητής Ιωάννης Κατσουλάκος
2007-2008 έως 2010-2011 Καθηγητής Νικόλαος Βέττας
2003-2004 έως 2006-2007 Καθηγητής Γεώργιος Μπήτρος
1999-2000 έως 2002-2003 Καθηγητής Νικόλαος Μπαλτάς
1995-1996 έως 1998-1999 Καθηγητής Θεόδωρος Λιανός
1990-1991 έως 1994-1995 Καθηγητής Κυπριανός Προδρομίδης †
1984-1985 έως 1989-1990 Καθηγητής Γεώργιος Χρήστου