Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Καλοκαιρινής Περιόδου Ακαδ. Έτους 2023-24

Στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ακ. ετών 2022-23 και 2023-2024» στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 6004518 καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες φοιτητές/τριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση για την Καλοκαιρινή Περίοδο Ακ. Έτους 2023 – 2024, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. ΟΠΑ www.dasta-is.aueb.gr.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Από Παρασκευή 29/03/2024 έως και Δευτέρα 08/04/2024 στις 13:00

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης είναι διαθέσιμο εδώ.