Erasmus+

Στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+, το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του να πραγματοποιήσουν ένα μέρος των σπουδών τους (το φθινοπωρινό, το εαρινό εξάμηνο, ή όλο το ακαδημαϊκό έτος) σε Πανεπιστήμια χωρών-μελών της Ε.Ε., με πλήρη αναγνώριση των σπουδών τους.

Το Τμήμα, εφαρμόζοντας τους κανόνες του ECTS, προσφέρει διαφάνεια στο πρόγραμμα σπουδών του και δίκαιη μεταχείριση σε όλους τους φοιτητές του. Χρησιμοποιεί τα έγγραφα του ECTS, την αίτηση του φοιτητή, τη συμφωνία μάθησης και το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και εξασφαλίζει την ακαδημαϊκή αναγνώριση. Οι εξερχόμενοι φοιτητές αναχωρούν γιά τα πανεπιστήμια, γιά τα οποία επιλέχθηκαν μετά από σχετική αίτησή τους από το τμήμα, προκειμένου να διανύσουν ένα εξάμηνο ή ένα ακαδημαϊκό έτος σπουδών, έχοντας υπογράψει τη συμφωνία μάθησης που αφορά τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό. ΄Οταν επιστρέψουν στο ίδρυμά μας και εφόσον έχουν επιτυχή αποτελέσματα στις σπουδές τους, τα αντίστοιχα μαθήματα αναγνωρίζονται πλήρως ως εάν είχαν διδαχθεί και εξετασθεί στο δικό μας τμήμα. Μετά την αναγνώριση οι φοιτητές συνεχίζουν στο τμήμα τις σπουδές τους γιά τη λήψη του πτυχίου τους χωρίς να έχουν χάσει χρόνο και μαθήματα.
Οι φοιτητές που επιλέγονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα λαμβάνουν από το ΄Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών υποτροφία κινητικότητας που καλύπτει τη διαφορά του κόστους ζωής μεταξύ της χώρας μας και της χώρας υποδοχής. Παράλληλα το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων ΄Ερευνας, απονέμει υποτροφία καλής ακαδημαϊκής επίδοσης σε όσους φοιτητές επιστρέψουν από την περίοδο σπουδών ΄Ερασμος έχοντας επιτύχει σε όλα τους τα μαθήματα με το σύνολο των 30 ECTS πιστωτικών μονάδων ανά εξάμηνο.

Oι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ και έχουν τις προϋποθέσεις (πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας) καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους (Student Application Form) σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο κάθε έτος.

O Ακαδημαϊκός Συντονιστής του Τμήματος για το Πρόγραμμα θα είναι κατά το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδ. Ετους 2021-2022 ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Φάμπιο Αντωνίου, (τηλ. 210-8203580, e-mail: fantoniou@aueb.gr) και κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδ. Ετους 2021-2022 η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα. Αναστασία Μιαούλη, (τηλ. 210-8203447, e-mail: miaouli@aueb.gr).

Διαχείρiση-Υποστήριξη του προγράμματος: κα Μουρίκη Αναστασία-Οθωνία, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. (Eργαστήριο Οικονομικής Πολιτικής (Δ11), πτέρυγα Δεριγνύ, 1ος όροφος, τηλ. 210-8203319, e-mail: oth.mouriki@aueb.gr).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
 για συμμετοχή στο πρόγραμμα

  • Επιτυχής ολοκλήρωση του αριθμού μαθημάτων που προβλέπονται στο 1ο  έτος σπουδών (10 κατοχυρωμένα μαθήματα τουλάχιστον, κατά την υποβολή της αίτησης)
  • Υπηκοότητα οποιουδήποτε κράτους (και εκτός της ΕΕ)
  • Καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του ιδρύματος υποδοχής (υποβάλλεται σχετικό πιστοποιητικό)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

H επιλογή των υποψηφίων γίνεται μετά από αξιολόγηση και συνεκτίμηση των κάτωθι παραγόντων:

1. αξιολόγηση της φοιτητικής επίδοσης (Μέσος όρος βαθμολογίας, αριθμός μαθημάτων, υποχρεωτικά μαθήματα Αου έτους),
2. αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης της γλώσσας στην οποία θα διδαχθούν και θα εξετασθούν σε μαθήματα της επιλογής τους στο  εξωτερικό,
3. αξιολόγηση της όλης προσωπικότητάς των φοιτητών/τριών και των υψηλών κινήτρων συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

* Πρέπει να σημειωθεί ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και στο βαθμό δυσκολίας που θα κληθούν να  αντιμετωπίσουν οι φοιτητές μας ανάλογα με το επίπεδο και τις απαιτήσεις των  Ξένων Πανεπιστημίων στα οποία επιθυμούν να μεταβούν στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+.

Όσοι φοιτητές του Πανεπιστημίου επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ΈΡΑΣΜΟΣ μπορούν:

  1. Να συμβουλευθούν τον κατάλογο "Ροή Φοιτητικής Κινητικότητας 2021-22" με τα συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, με τα οποία το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης έχει υπογράψει σχετική διμερή συμφωνία 
  2. Να διαβάσουν τον Ενημερωτικό Οδηγό Συμμετοχής "ERASMUS+ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ 2021" που περιλαμβάνει μια πλήρη ανάλυση των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα.
  3. Να επισκεφθούν το σχετικό site του Συλλόγου Φοιτητών Erasmus+ του Πανεπιστημίου μας ESN Athens AUEB.

Ανακοινώσεις

Έγγραφα

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ