Μεταδιδάκτορες

EΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΙΤΛΟΣ/ΘΕΜΑ
Κολιούση Παναγιώτα Αναστασία Μιαούλη,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

DSGE Models Reforms in Product and Labour Markets

Λαμπρινίδης Γεώργιος

Ανδριάνα Βλάχου,
Καθηγήτρια

Τhe Uneven Development of Greece: A Radical Political Economy Approach
Σκαρτάδος Παναγιώτης Ελευθέριος Ζαχαριάς,
Επίκουρος Καθηγητής
Product Proliferation and Positioning in Vertical Markets