Μεταδιδάκτορες

EΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΙΤΛΟΣ/ΘΕΜΑ
Κολιούση Παναγιώτα Αναστασία Μιαούλη,
Αν. Καθηγήτρια

DSGE Models Reforms in Product and Labour Markets

Λαμπρινίδης Γεώργιος

Ανδριάνα Βλάχου,
Καθηγήτρια

Τhe Uneven Development of Greece: A Radical Political Economy Approach