Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Γενικά

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Διδακτορικού Προγράμματος είναι να προετοιμάσει υποψήφιους που επιθυμούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή ή, γενικότερα, ερευνητική σταδιοδρομία. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν θέσεις μελών Δ.Ε.Π., καθώς και ανώτατων στελεχών σε τράπεζες, επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης είναι το πρωτοποριακό Τμήμα στη χώρα μας στην οργάνωση Διδακτορικών Σπουδών στα Οικονομικά.
Απόφοιτοι του Προγράμματος υπηρετούν σήμερα ως μέλη Δ.Ε.Π. σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και απασχολούνται σε ερευνητικά ινστιτούτα, όπως το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στην Τράπεζα της Ελλάδος, και σε Υπουργεία ως υψηλόβαθμα στελέχη, σε Ιδιωτικές Τράπεζες και σε άλλους οργανισμούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Οι υποψήφιοι φοιτητές του διδακτορικού προγράμματος πρέπει να έχουν τα εξής κατ’ ελάχιστον τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
β) Μεταπτυχιακό τίτλο στην Οικονομική Επιστήμη (Master’s in Economics) από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ως ισότιμου, ιδρύματος της αλλοδαπής.
γ) Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2 ή Γ1)

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Δεν υφίστανται δίδακτρα για τις διδακτορικές σπουδές.

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες είναι δυνατόν να απασχοληθούν ως Βοηθοί Διδασκαλίας στα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος ή των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος. Για την απασχόλησή τους αυτή, αποζημιώνονται βάσει σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.


Δομή Σπουδών

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
Με την αποδοχή τους στο Διδακτορικό Πρόγραμμα, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες ξεκινούν την εκπόνηση της Διδακτορική τους Διατριβής, την οποία πρέπει να ολοκληρώσουν σε κατ’ ελάχιστο τρία (3) και κατά μέγιστο έξι (6)  πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (πλέον των περιόδων που δικαιολογημένα απουσιάζουν από το Πρόγραμμα λόγω ασθένειας ή άλλου σοβαρού λόγου, και εφόσον έχουν λάβει αναστολή φοίτησης από τη Συνέλευση του Τμήματος).

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος δύναται να αποφασίσει, ταυτόχρονα με την αποδοχή ενός Υποψήφιου Διδάκτορα, την υποχρέωσή του να παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς, μέσα στα δύο πρώτα έτη εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής, σε έναν αριθμό μαθημάτων από το ΜΠΣ στην Οικονομική Επιστήμη που προσφέρει το Τμήμα.

Ολοκλήρωση Διδακτορικής  Διατριβής
Όταν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή κρίνει ότι η Διατριβή έχει ολοκληρωθεί, δίνει την έγκρισή της για την υποβολή και τελική αξιολόγησή της από Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή. Η Διατριβή αξιολογείται ως «Επιτυχής» ή «Ανεπιτυχής».

Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος
Μετά την αξιολόγηση της «Διατριβής» ως «Επιτυχούς», ο Υποψήφιος Διδάκτορας αναγορεύεται, στην επόμενη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, σε Διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του απονέμεται το «Διδακτορικό Δίπλωμα Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη» (Ph.D. in Economics).

Αιτήσεις - Έντυπα

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Ανακοινώνεται ότι η Προκήρυξη  Υποβολής  Αιτήσεων για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής για το  Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών (Ph.D.) στην  Οικονομική Επιστήμη θα εκδοθεί μέσα στον Ιούλιο του 2024 λόγω αναθεώρησης του Κανονισμού του Διδακτορικού Προγράμματος Οικονομικής Επιστήμης. 

 

ΕΝΤΥΠΑ-ΦΟΡΜΕΣ
Αίτηση Υποψηφιότητας 2023
Αίτηση Χρηματοδότησης Συνεδρίου


Κανονισμός Διδακτορικού

Σύντομα αναμένεται ο νέος Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών βάσει του ν. 4957/2022.
(ο προηγούμενος  Κανονισμός είναι διαθέσιμος εδώ.)

Λίστα Διδακτόρων 
 
Όνομα Ημερ/νία Απόκτησης Τίτλος Διατριβής Επιβλέπων
ΛΙΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 24-10-1985 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ε. Δρανδάκης 
ΔΑΜΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 15-11-1990 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ. ΑΠΟ ΕΤΗ 992Μ.Χ. ΜΕΧΡΙ 1566 Θ.Ρηγίνος
ΛΑΖΑΡΕΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 8-9-1993 Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1830-1990  Γ.Αλογοσκούφης
ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2-12-1993 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ’80  Γ.Αλογοσκούφης
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 7-11-1996 ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ Τρ. Κολλίντζας
ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1-10-1997 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ. Γάτσιος
ΜΑΓΟΥΛΑ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ 6-5-1998 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Κ.Προδρομίδης
ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 14-6-2000 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΕΤΡΗΣΗ, ΔΟΜΗ, ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ Θ. Λιανός
ΑΡΜΑΓΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 4-10-2000 ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Γ. Δημόπουλος
ΣΤΡΟΜΠΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1-11-2000 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Η ΜΙΚΡΟΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ Κ.Προδρομίδης
ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 2-10-2002 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ε. Λουρή
ΔΕΣΥΛΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2-10-2002 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. Μπήτρος
ΑΡΑΚΕΛΙΑΝ ΒΕΑΝΟΥΣ 14-7-2003 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ LUCAS ME ΜΠΕΫΖΙΑΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Ε.Τσιώνας
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7-1-2004 ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ Κ.Προδρομίδης
ΓΡΙΒΑ ΚΡΙΝΑ 7-1-2004 ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΔΟΚΙΜΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ν. Βέττας
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10-3-2004 ΝΕΟΙ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ PEARSON ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Ε. Τσιώνας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 10-3-2004 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΕ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΟ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ Ν. Βέττας
ΤΣΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 6-7-2004 ΔΟΚΙΜΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΩΡΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Κ.Προδρομίδης
ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9-3-2005 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Κατσουλάκος
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4-10-2006 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΟΚΙΜΙΑ Π. Σακελλάρης
ΚΟΤΣΕΒΑ ΡΟΣΙΤΣΑ 22-11-2006 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ν. Βέττας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 4-7-2007 ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Τρ. Κολλίντζας
ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16-4-2008 ESSAYS ON THE MICROECONOMIC DYNAMICS OF INVESTMENT AND EMPLOYMENT: STUDYING THE NATURE OF ADJUSTMENT COSTS Α.Φιλιππόπουλος
KΑΡΑΚΩΣΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 06-05-2009 ESSAYS ON TAX COMPETITION Κ. Γάτσιος
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 03-06-2009 FISCAL POLICY AND CYCLES IN GREECE: POSITIVE AND NORMATIVE ANALYSIS Τρ. Κολλίντζας
ΠΕΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 09-09-2009 ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε. Λουρή
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 09-09-2009 ESSAYS ON ECONOMETRICS: ECONOMETRICS OF TECHNICAL EFFICIENCY Ε. Τσιώνας
ΚΑΤΣΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16-12-2009 ΔΟΚΙΜΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π. Κορλίρας
ΚΟΥΡΑΝΤΗ ΦΡΑΓΚΩ 13-07-2010 ESSAYS IN INDUSTRIAL ORGANIZATION: VERTICAL RELATIONS AND PRODUCT DIFFERENTIATION Ν. Βέττας
ΜΠΟΥΛΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ 16-09-2010 ΔΟΚΙΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Α.Φιλιππόπουλος
ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8-7-2011 MONETARY POLICY RULES ALLOWING FOR STRUCTURAL BREAKS Η. Τζαβαλής
ΔΕΝΔΡΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21-12-2011 DISCRETE TIME MODELING AND VALUATION IN FINANCE Η. Τζαβαλής
ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27-09-2012 UNIT ROOT TESTS AND STRUCTURAL BREAKS IN PANEL DATA Η. Τζαβαλής
ΡΟΥΣΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27-09-2012 EFFICIENT DELAY IN DECISION MAKING Τρ. Κολλίντζας
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 19-12-2012 STATISTICAL INFERENCE IN PRODUCTION FUNCTION MODELS Ε. Τσιώνας
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 27-06-2013 ESSAYS ON FORECASTING INTEREST RATES, ECONOMIC ACTIVITY AND INFLATION, BASED ON FACTOR MODELS OF THE YIELD CURVE Η. Τζαβαλής
ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 17-9-2013 ESSAYS IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ΤHEORY: VERTICAL CONTRACTING AND PRICING IN OLIGOPOLISTIC MARKETS Ν. Βέττας
ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 24-6-2014 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΤΕΛΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κ. Γάτσιος
ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 10-11-2014 MONETARY POLICY IN AN OPEN ECONOMY Α.Φιλιππόπουλος
ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 10-11-2014 ISSUES IN PUBLIC POLICY Ε. Τσιώνας
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 4-3-2015 ESSAYS ON APPLIED PANEL DATA ECONOMETRICS Αικ. Κυριαζίδου
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17-6-2015 THE INTERDEPENDENCE OF FINANCIAL RISK AND SOVEREIGN RISK ALONG THE BUSINESS CYCLE IN THE EURO AREA Α.Φιλιππόπουλος
ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 10-9-2015 MARKET STRUCTURE & ECONOMIC POLICY Α. Μιαούλη
ΜΠΑΓΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20-10-2015 ESSAYS IN COMPETITION ECONOMICS AND THE ENFORCEMENT OF COMPETITION POLICY Ι. Κατσουλάκος
ΓΩΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3-2-2016 ESSAYS ON GREAT ECONOMIC DEPRESSIONS Ε. Βασιλάτος
ΛΟΥΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3-2-2016 ESSAYS ON LIMIT THEOREMS FOR MARTINGALE TRANSFORMS WITH HEAVY-TAILED INNOVATIONS AND THE LIMIT THEORY OF THE QMLE IN CONDITIONALLY HETEROSKEDASTIC MODELS Στ. Αρβανίτης
ΣΑΚΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3-2-2016 ESSAYS IN FISCAL POLICY AND PUBLIC FINANCE Α.Φιλιππόπουλος
ΜΕΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 6-4-2016 ESSAYS IN THE ECONOMICS OF COMPETITION LAW ENFORCEMENT Ι. Κατσουλάκος
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2-11-2016 ESSAYS IN BAYESIAN ECONOMETRICS Ε. Τσιώνας
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 18-10-2017 THE IMPACT OF MERGERS ON PRICES AND VARIETY AND EVALUATING MERGERS SIMULATIONS: EVIDENCE FROM THE UK CAR INDUSTRY Χρ. Γκενάκος
ΧΑΤΖΗΓΙΑΤΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18-10-2017 ESSAYS ON THE FORMATION OF ECONOMIC COALITIONS IN THE PRESENCE OF MULTILATERAL EXTERNALITIES Ε. Ζαχαριάς
ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 24-9-2018 ESSAYS ON FISCAL POLICY Α.Φιλιππόπουλος
ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 24-9-2018 ESSAYS ON IMMIGRATION AND CRIME Θ. Παλυβός
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ)
προσωπική ιστοσελίδα 
7-11-2018 THE TWO-TIER STOCHASTIC FRONTIER FRAMEWORK (2TSF): THEORY AND APPLICATIONS, MODELS AND TOOLS Πλ.Σακελλάρης
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ 6-2-2019 FINANCIAL FRICTIONS AND ECONOMIC POLICY Α.Φιλιππόπουλος
ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ 14-6-2019 AGGREGATE AND DISTRIBUTIONAL IMPLICATIONS OF FISCAL CONSOLIDATION IN GENERAL EQUILIBRIUM Α.Φιλιππόπουλος
ΣΑΧΤΑΧΤΙΝΣΚΑΓΙΑ ΣΑΜΠΙΝΑ 14-6-2019 ESSAYS ON TECHNOLOGY TRANSFER AND VERTICAL RELATIONS IN MARKETS Ν. Βέττας
ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 4-9-2019 ESSAYS IN OPTIMAL COMPETITION POLICY ENFORCEMENT STANDARDS  Ι. Κατσουλάκος
ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 4-12-2019 QUALITY OF INSTITUTIONS AND MACROECONOMIC PERFORMANCE  Ε. Βασιλάτος
ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4-3-2020 ESSAYS ON BANKING VALUATION Πλ.Σακελλάρης
ΣΑΡΡΗ ΔΑΝΑΗ 3-6-2020 MEASURING MANAGERIAL SKILL IN THE MUTUAL FUND INDUSTRY: A STOCHASTIC DOMINANCE BASED APPROACH Στ. Αρβανίτης
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3-6-2020 ESSAYS ON FIRM DYNAMICS AND MACROECONOMICS Πλ.Σακελλάρης
ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ 1-7-2020 ESSAYS ON THE EVOLUTION AND DETERMINANTS OF NON-PERFORMING LOANS (NPLS) IN THE EURO AREA Ε. Λουρή
ΜΑΚΡΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ 1-7-2020 ESSAYS IN COMPETITION POLICY ENFORCEMENT AND ITS IMPACT ON ECONOMIC PERFORMANCE Ι. Κατσουλάκος
ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Προσωπική Ιστοσελίδα
1-7-2020 HUMAN CAPITAL AND ECONOMIC GROWTH Η. Τζαβαλής
ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1-7-2020 TOPICS IN BAYESIAN ECONOMETRICS Η. Τζαβαλής
ΛΙΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2-12-2020 ESSAYS ON OPTIMAL TAXATION Α.Φιλιππόπουλος
ΒΙΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
Προσωπική Ιστοσελίδα
2-12-2020 ESSAYS ON PRODUCTIVITY AND FIRM PERFORMANCE Α. Ντέμος
ΓΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2-12-2020 ESSAYS ON MARKET FRICTIONS AND AGGREGATE FLUCTUATIONS  Γ.Αλογοσκούφης
ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2-12-2020 ESSAYS ON APPLIED MICROECONOMICS Χρ. Γκενάκος
ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20-1-2021 ESSAYS ON THE FORWARD PREMIUM BIAS Η. Τζαβαλής
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7-7-2021 ESSAYS IN INDUSTRIAL AND ECONOMIC IMPACT ANALYSIS Ν. Βέττας
ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 22-9-2021 SPATIAL EXTERNALITIES AND AGGLOMERATIONS IN SPATIOTEMPORAL ECONOMICS Α. Ξεπαπαδέας
ΧΑΤΖΗΛΕΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3-11-2021 ESSAYS ON EPIDEMIC MODELS AND THEIR STATISTICAL ANALYSIS Στ. Αρβανίτης
ΣΛΑΜΠΤΣΕΝΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1-12-2021 THE DETERMINANT FACTORS OF MOMENTUM STRATEGIES IN INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS Σπ. Σπύρου
ΑΥΓΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 25-5-2022 BANK PROFITABILITY IN THE EURO AREA: THE EFFECTS OF COMMON SUPERVISION Ε. Λουρή
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29-6-2022 ESSAYS IN MODELLING AND FORECASTING STOCK MARKET VOLATILITY Η. Τζαβαλής
ΤΣΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20-7-2022 STOCHASTIC DOMINANCE FOR PORTFOLIO ANALYSIS FOR INVESTORS WITH MIXED ATTITUDES TOWARDS RISK Ν. Τοπάλογλου
ΣΑΠΕΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 16-9-2022 FISCAL AND MONETARY POLICY IN GENERAL EQUILIBRIUM MODELS Α.Φιλιππόπουλος
ΚΑΝΙΓΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10-5-2023 ECONOMIC POLICY IN DSGE MODELS Ε. Βασιλάτος
ΧΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13-9-2023  ESSAYS IN PANEL DATA AND NETWORK ECONOMETRICS Αικ. Κυριαζίδου
ΒΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13/12/2023

DYNAMIC OPTIMIZATION AND REVENUE MANAGEMENT: CAPACITY CONSTRAINTS AND MARKET COMPETITION

Ν. Βέττας
ΤΑΓΑΡΑΚΗ ΘΕΑΝΩ-ΜΑΡΙΑ 13/12/2023 THE IMPACT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ON FIRMS AND ECONOMIC GROWTH  Χρ. Γκενάκος
Λίστα Υποψηφίων Διδακτόρων
 

Όνομα

Τίτλος Διατριβής

Επιβλέπων

Κομποθέκρα Άννα

Essays in Economic History: Inequality

Ι.Πεπελάση

Ζαβέρδας Δημήτριος

Factor Adjustment Costs, Asset Pricing and the Investment CAPM

Πλ.Σακελλάρης

Γκιόκα Μαρία

Essays on Debt and the Greek debt crisis

Ευ. Βασιλάτος

Αθανασίου Ελευθέριος

Essays on the role of investment in DSGE models

Ευ. Βασιλάτος

Κάλφας Στέφανος

Essays on Regulation

Χρ. Γκενάκος

Αγαπητός Ορέστης 

Business Cycles and the Public Sector

Ευ. Βασιλάτος

Στρέζα Ντάνιελ

Essays on the Theory of Optimal Taxation

 Πλ.Σακελλάρης

Νομικού-Λαζάρου Ειρήνη
 

Climate Change and the Financial Sector

Α. Ξεπαπαδέας

Βεργέτη Μαρία
 

Essays on bank profitability and cost of equity

Σπ. Παγκράτης

Παπαδάκη Λυδία
 

Empirical illustration of agents behavior in climate change regulation under ambiguity

Φ. Κουντούρη
 

Ντεμιαν  Ηλίας
 

Essays on the Macroeconomic impact of climate change

Ευ. Βασιλάτος

Υφαντής Νικόλαος
 

Essays on household finance

Πλ.Σακελλάρης

Σκούρα Δήμητρα

The Transition to Circular Economy: European Analysis

Φ. Κουντούρη

Δεββές Ευστάθιος

Block chains and Artificial Intelligence (AI): Energy communities and their influence on energy markets

Φ. Κουντούρη

Μανταφούνη Σοφία

Cities and Circular Economy: how can Digital Technologies enable the transition of Cities towards a Holistic Circular Economy Model and promote Sustainability. The case of Athens

Φ. Κουντούρη

Αποστόλου Κωνσταντίνα

Essays in Empirical Finance

Ι. Δενδραμής

Δημόπουλος Νικόλαος

Essays in Applied Microeconomics

Φ. Αντωνίου

Ασημακόπουλος Παναγιώτης
Βιογραφικό
 

The Evolution and the Macroeconomic Impact of the Greek Tax System Reforms from 1974 until today. Findings, Prospects and Key Recommendations.

Γ. Αλογοσκούφης

Εξάρχου Ιωάννης

The Political Economy of Climate Change Policy

Α. Βλάχου

Μπάτσος Κωνσταντίνος

Essays in large dimensional econometric methods

Ι. Δενδραμής

Γούναρης Γεώργιος

Factors determining the dynamics of public debt

Η. Τζαβαλής

Ράμμος Άγγελος Essays on Macroeconomic Reforms Γ. Αλογοσκούφης
Αρέτος Ηλίας Topics in Comparative Economic Development Ευ. Διοικητόπουλος
Καραζέρης Βασίλειος Essays on public debt Π. Βαρθαλίτης
Μαλάνος Γεώργιος Essays in Industrial Organization Φ. Αντωνίου
Μιχελάκης Χαράλαμπος Παναγιώτης Essays in Financial Econometrics  Ι. Δενδραμής
Παναγιωτοπούλου-Νίκα Λαμπρινή Essays in Radical Political Economy of Energy and Development Α. Βλάχου
Επικοινωνία

Γραμματεία Διδακτορικού Προγράμματος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
E-mail: phd.econ@aueb.gr
Τηλ: 210-8203414
Υπεύθυνη: Α. Τσετσέρη