Διοικητικό Προσωπικό

E-mail

Τηλέφωνο

Fax

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης 

econ@aueb.gr

210 8203305

210 8203499

Γραμματέας

E-Mail

Τηλέφωνο

Fax

Σιγούρου Φλώρα

fsigourou@aueb.gr

210 8203303

210 8203499

Αναπληρώτρια Γραμματέας

E-mail

Τηλέφωνο

Fax

Παπαγεωργίου Βασιλική

vpapa@aueb.gr

210 8203412

210 8203499

Υπάλληλοι Γραμματείας

E-mail

Τηλέφωνο

Fax

Μεταξά Μαρία

ira@aueb.gr

2108203416

210 8203499

Μιχαηλίδου Κατερίνα

km@aueb.gr

2108203304

210 8203499

Πίττου Ελένη

elpi@aueb.gr

2108203305

210 8203499

Ανθή Μητροπούλου

amit@aueb.gr

2108203410

210 8203499

Τσετσέρη Νάνσυ

athtse@aueb.gr

2108203414

210 8203499

Για ζητήματα του προγράμματος Erasmus, οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με την κα Αναστασία-Oθωνία Μουρίκη, oth.mouriki@aueb.gr, 210-8203319, Γραφείο Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού.