Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματέας Τμήματος
Φλώρα Σιγούρου 210-8203303
Αναπληρωτής Γραμματέας
Βάσω Παπαγεωργίου 210-8203305
Λοιπό προσωπικό Γραμματείας
Μαρία Μεταξά 210-8203304
Αικατερίνη Μιχαηλίδου 210-8203304
Νάνσυ Τσετσέρη 210-8203305
Ελένη Πίττου 210 8203305 
Αικατερίνη Σταυροπούλου 210 8203304

Για ζητήματα του προγράμματος Erasmus, οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με την κα Αναστασία-Oθωνία Μουρίκη, oth.mouriki@aueb.gr, 210-8203320, Γραφείο Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού.