Δηλώσεις Μαθημάτων Πτυχιακής Εξεταστικής Περιόδου (Εμβόλιμης) Eαρινού Eξαμήνου Aκαδ.Έτους 2023-2024

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (Α 141) και την απόφαση της Συγκλήτου του Ο.Π.Α. (2η συνεδρίαση/05.10.2023/ ΑΔΑ:67ΒΦ469Β4Μ-Σ7Γ) θα διενεργηθεί Πτυχιακή Εξεταστική για τα προγράμματα του πρώτου κύκλου σπουδών.

Δικαίωμα συμμετοχής στην πτυχιακή εξεταστική έχουν οι φοιτητές/τριες που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών εξαμήνων, δηλαδή βρίσκονται στο 9ο εξάμηνο σπουδών και άνω.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι φοιτητές/τριες (από 9ο εξάμηνο και άνω) όλων των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πτυχιακή εξεταστική (εμβόλιμη) του εαρινού εξαμήνου, να δηλώσουν τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν και τα οποία είχαν δηλώσει στο παρελθόν και δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό.

Οι δηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 26/03/2024 έως και την Παρασκευή 05/04/2024, στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της πτυχιακής εξεταστικής περιόδου (Εμβόλιμης)  εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2023-2024 θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ