Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών

Εξάμηνο: 4ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
Μεθοδολογία Οικονομικής Επιστήμης
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
Εφαρμογές Η/Υ (Δ΄εξάμηνο για το ακαδ.έτος 2020-21)
Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Οικονομική Γεωγραφία (Δ΄εξάμηνο για το ακαδ. έτος 2020-21)
Εξάμηνο: 5ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
Οικονομική της Εργασίας
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
Οικονομική της Εργασίας
Οικονομική των Επιχειρήσεων
Αξιολόγηση Επενδύσεων (E' εξάμηνο για το ακαδ. έτος 2020-21)
Μαθήματα Επιλογής
Εξάμηνο: 6ο
Εξάμηνο: 8o