Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών

Εξάμηνο: 5ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
Οικονομική της Εργασίας
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
Οικονομική της Εργασίας
Οικονομική των Επιχειρήσεων
Εφαρμογές Η/Υ (E΄εξάμηνο για το ακαδ.έτος 2023-24)
Μαθήματα Επιλογής
Εξάμηνο: 7ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Εξάμηνο: 8o
Μαθήματα Κατευθύνσεων