Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών

Εξάμηνο: 3ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
Εφαρμογές Η/Υ
Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Οικονομική Γεωγραφία
Εξάμηνο: 5ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
Οικονομική της Εργασίας
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
Οικονομική της Εργασίας
Οικονομική των Επιχειρήσεων
Αγροτική Οικονομική
Αξιολόγηση Επενδύσεων (E' εξάμηνο για το ακαδ. έτος 2018-19)
Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Αγροτική Οικονομική
Εξάμηνο: 6ο