Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών

Εξάμηνο: 4ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
Μεθοδολογία Οικονομικής Επιστήμης
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
Εφαρμογές Η/Υ (Δ΄εξάμηνο για το ακαδ.έτος 2022-23)
Μαθήματα Επιλογής
Εξάμηνο: 5ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
Οικονομική της Εργασίας
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
Οικονομική της Εργασίας
Οικονομική των Επιχειρήσεων
Αγροτική Οικονομική (E΄εξάμηνο για το ακαδ. έτος 2022-23)
Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Αγροτική Οικονομική (E΄εξάμηνο για το ακαδ. έτος 2022-23)
Μαθήματα Επιλογής