Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου

Κωδικός: 
1871 (4140)
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών

Περιγραφή Μαθήματος

  1. Παραγωγικότητα της Εργασίας, Απόλυτο-Συγκριτικό Πλεονέκτημα: Το Ricardian Υπόδειγμα Διεθνούς Εμπορίου
  2. Παραγωγικοί Πόροι και Διεθνές Εμπόριο: Το Υπόδειγμα Heckscher-Ohlin-Samuelson και βασικές παραλλαγές
  3. Οικονομίες Κλίμακας, Ατελής Ανταγωνισμός και Διεθνές Εμπόριο, Offshoring και Outsourcing της Διεθνούς Οικονομικής Δραστηριότητας, Dumping και Αμοιβαίο-Dumping
  4. Εργαλεία Οικονομικής Πολιτικής στο Διεθνές Εμπόριο υπό συνθήκες Τέλειου και Ατελούς Ανταγωνισμού
  5. Διεθνής Κινητικότητα Παραγωγικών Συντελεστών, Κεφάλαιο και Εργασία.
  6. Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Διεθνής Οικονομική

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Διεθνής Οικονομική, Feenstra C. Robert, Taylor M. Alan Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Διεθνής οικονομική, Krugman Paul, Obstfeld Maurice, Melitz Marc (Συγγρ.) - Κωστελέτου Νικολίνα, Ρουκανάς Σπύρος, Πραγγίδης Ιωάννης, Φίλης Γιώργος Λεπτομέρειες