Ανακοινώσεις Γραμματείας

 • 28-05-2020

  «Σύμφωνα με την από 26-5-2020 σχετική οδηγία του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούνται οι αλλογενείς/αλλοδαποί φοιτητές  εκτός Ε.Ε. και οι αλλογενείς/αλλοδαποί φοιτητές  εντός Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων φοιτητών, να ενημερώσουν μέσω email τη Γραμματεία του Τμήματος για την ακριβή ημερομηνία άφιξής τους στην Ελλάδα».

 • 23-03-2020

  Ανακοινώνεται ότι για το χρονικό διάστημα που θα  ισχύουν τα έκτακτα μέτρα πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19,  οι αιτήσεις για χορήγηση πτυχίου  (πτυχιούχοι εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2020) θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

 • 04-03-2020

  Σύμφωνα με την από 16-12-2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν, κατά την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020, αίτηση επανεξέτασης για βελτίωση βαθμολογίας μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου στα οποία είχαν λάβει προαγωγικό βαθμό σε μία από τις ακόλουθες 4 εξεταστικές περιόδους:

 • 04-03-2020

  Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα ξεκινήσει την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 και θα λήξει την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020.

 • 13-02-2020

  Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Κατατακτηρίων Εξετάσεων πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ ή Ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της  Ελλάδος ή του Εξωτερικού καθώς και των πτυχιούχων Ανώτερων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών ακαδ. έτους 2019-2020, κατά σειρά επιτυχίας από την Επιτροπή Κατατάξεων του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.

 • 13-02-2020

  Οι διαλέξεις του μαθήματος Στατιστική ΙΙ θα ξεκινήσουν την Τρίτη 25/02/2020. Οι διαλέξεις των 18-19/02/2020 θα αναπληρωθούν κατά την διάρκεια του εξαμήνου.

 • 14-01-2020

  Ανακοινώνεται ότι η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020, ώρα:

  - 10:00 π.μ.  όσων των επίθετο αρχίζει από Α-Λ

  - 13:00 μ.μ.  όσων των επίθετο αρχίζει από Μ-Ω

  στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

  Οι Πτυχιούχοι εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019, παρακαλούνται να επιβεβαιώσουν  τη συμμετοχή τους ή μη στην Τελετή Ορκωμοσίας μέχρι την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 , με ηλεκτρονικό μήνυμα ή τηλεφωνικά (e-mail: econ@aueb.gr ,  τηλ. 210 8203304-305-410-412-414).  

  Κατά την ημέρα της Ορκωμοσίας όλοι οι συμμετέχοντες πτυχιούχοι θα πρέπει  να προσέλθουν μία (1) ώρα νωρίτερα στη Γραμματεία του Τμήματος  και με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας να υπογράψουν την καθομολόγησή τους.

  Η αστυνομική ταυτότητα είναι απαραίτητη προκειμένου να παραλάβουν την τήβεννο.

                                                                                           Αθήνα , 14 Ιανουαρίου 2020

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 • 05-12-2019

  Οι αιτούντες μετεγγραφή στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης κατόπιν αιτήσεων θεραπείας-ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων μετεγγραφών ακαδ. έτους 2019-2020, καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Τμήμα, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, δύο (2) φωτογραφίες, καθώς τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται στις με αριθμ. 158978/Z1/27-09-2016 (ΦΕΚ 3153 Β’) Υπουργική Απόφαση και την με αριθμ. 190769/Z1/4-12-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά τις ημέρες και ώρες Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (Δευτέρα 9/12/2019 και Τετάρτη 11/12/2019 από 12:00 έως 14:00 και Παρασκευή 13/12/2019 11:00 έως 13:00).

  Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2019

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 • 29-11-2019

  Ανακοινώνεται η παράταση της διάρκειας του χειμερινού εξαμήνου 2019-2020 κατά μία εβδομάδα (λήξη μαθημάτων 17.01.2020) και επιπρόσθετα η διενέργεια μαθημάτων, κατά το ωρολόγιο πρόγραμμα της Πέμπτης, το Σάββατο 14.12.2019 και τη Δευτέρα 23.12.2019.

 • 26-11-2019
  Ανακοινώνεται στους υποψηφίους προς κατάταξη του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης το πρόγραμμα των κατατακτήριων εξετάσεων για το ακαδ. έτος 2019-2020.
 • 04-11-2019

  Οι φοιτητές του Τμήματος, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική  περίοδο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019  και  δεν  έχουν  υποβάλει Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019, ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00),  για  την υποβολή της Αίτησης.

 • 21-10-2019

  Σχετικά με τις δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων και τη διανομή αυτών στους φοιτητές για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:
  Οι δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019.
  Αντίστοιχα η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020.

Σελίδες