Ανακοινώσεις Γραμματείας

 • 03-10-2018

  Η έναρξη των διαλέξεων του μαθήματος Γενική Οικονομική Ιστορία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

 • 26-09-2018

  Αναβάλλονται οι  διαλέξεις των παρακάτω  μαθημάτων κατά την πρώτη εβδομάδα έναρξης διδασκαλίας του χειμερινού εξαμήνου 2018-19.

 • 26-09-2018

  Αναβάλλονται οι  διαλέξεις του  μαθήματος  «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι»   κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες έναρξης διδασκαλίας του χειμερινού εξαμήνου, δηλαδή από  1 Οκτωβρίου 2018  έως και 12 Οκτωβρίου 2018.

 • 25-09-2018

  Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της επιλογής για την ΠΑΔ Ι και ΙΙ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.
  Καλούνται οι εισαχθέντες φοιτητές στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ να προσέλθουν στην πρώτη συνάντηση της ΠΑΔ Ι την Παρασκευή 5/10/2018 και ώρες 9‐3 στο αμφιθέατρο Υ.
  Η παρουσία στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ είναι υποχρεωτική.
  Την Τρίτη 2/10/2018 και ώρα 12:30 στην αίθουσα Υ θα γίνει ενημέρωση των εισαχθέντων φοιτητών συνολικά για το Πρόγραμμα.

 • 15-09-2018

  Στο πλαίσιο του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018 -2019, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών www.dasta-is.aueb.gr.

 • 06-09-2018

  Ανακοινώνεται ότι η έναρξη του μαθήματος «Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική» με διδάσκοντα τον κ. Παγκράτη μεταφέρεται και θα γίνει τη Δευτέρα 15/10/2018 σύμφωνα με τις ημέρες και ώρες που ορίζονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

 • 30-08-2018

  Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές τουλάχιστον 7ου και 8ου εξαμήνου των Τμημάτων του ΟΠΑ που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το μάθημα Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ στη Γραμματεία του Τμήματός τους αποκλειστικά από 1 Σεπτεμβρίου 2018 έως και 17 Σεπτεμβρίου 2018.

 • 27-07-2018

  Οι φοιτητές του Τμήματος, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική  περίοδο Ιουνίου 2018  και  δεν  έχουν  υποβάλει Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00,  Παρασκευή 11:00-13:00),  για  την υποβολή της Αίτησης.

  Για την Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου  απαιτούνται:
   

  1. Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου (χορηγείται από τη Γραμματεία) 
  2. Βεβαίωση της Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου
  3. Παράβολο (15 ευρώ) από το Ταμείο του Οικονομικού Πανεπιστημίου για την έκδοση Περγαμηνής
  4. Παράδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας

                                                                                                            

                                                                                                   Αθήνα 27 Ιουλίου 2018

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 • 27-07-2018

  Όσοι φοιτητές επιθυμούν να ακυρώσουν τον βαθμό τους σε μαθήματα που έχουν ήδη επιτύχει κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου και Ιουνίου 2018, προκειμένου να επανεξεταστούν σε αυτά, οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους, προσκομίζοντας και την αστυνομική τους ταυτότητα από 22 Αυγούστου έως και 7 Σεπτεμβρίου.

  Η αίτηση ακύρωσης βαθμολογίας δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να αναιρεθεί και κατατίθεται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένη.

 • 14-06-2018

  Οι πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της Ελλάδος ή του εξωτερικού καθώς και οι πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων κατατάσσονται, μετά από γραπτές εξετάσεις, σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ο.Π.Α., σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268 τ.Α.) και την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/16.12.2013 (ΦΕΚ 3185Β΄) και τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 74, του Ν.4485/2017 (Α΄ 114). 

 • 07-06-2018

  Ο Καθηγητής κ. Δ. Γκίκας, θα έχει ώρες γραφείου  την Πέμπτη 14/6/2018, 12:00 π.μ.-1:00 μ.μ. στον 5ο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου.

 • 01-06-2018

  Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται  εκ νέου η προθεσμία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές έως την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018.

Σελίδες