Ανακοινώσεις Γραμματείας

 • 21-10-2019

  Σχετικά με τις δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων και τη διανομή αυτών στους φοιτητές για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:
  Οι δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019.
  Αντίστοιχα η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020.

 • 15-10-2019

  H Ορκωμοσία των Πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2019 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 13:00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

 • 03-10-2019

  Εγγραφές Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό Ακαδ. Έτους 2019-2020 από 3 έως 11 Οκτωβρίου 2019

  Οι υποψήφιοι με τις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων του εξωτερικού και των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 εγγράφονται στη Γραμματεία του Τμήματός τους, από 3 έως 11 Οκτωβρίου 2019, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 – 14:00 και Παρασκευή 11:00 – 13:00.

  Μαζί με την αίτηση εγγραφής τους οι επιτυχόντες υποβάλλουν:

  • Τρεις (3) φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας
  • Τα λοιπά δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην κάτωθι σχετική εγκύκλιο

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγόμενων  με τις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

 • 24-09-2019

  Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της εισαγωγής των φοιτητών/τιών στην ΠΑΔ Ι & ΙΙ ακαδ.έτους 2019-20.

 • 21-09-2019

  Οι νεοεισαχθέντες φοιτητές του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης καλούνται να προσέλθουν την Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019, 09:00 π.μ.-10:30 π.μ. στο Αμφιθέατρο της πτέρυγας Αντωνιάδου, 1ος όροφος για να καταθέσουν αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων, προκειμένου να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

 • 28-08-2019

  Οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που διαμένουν σε δωμάτια της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών (Φ.Ε.Α.) και της Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αθηνών (Φ.Ε.Π.Α.),  του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.),  ενόψει της ορκωμοσίας τους, και προκειμένου να προχωρήσει η εν λόγω διαδικασία, υποχρεούνται να υποβάλουν στη γραμματεία του Τμήματός τους, ταυτοχρόνως, με την αίτηση ορκωμοσίας τους και βεβαίωση υπογεγραμμένη από την ασκούσα καθήκοντα Διοικητικής Προϊσταμένης Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, επί της οποίας θα αναγράφεται  ότι έχουν εκκενώσει το δωμάτιο στο οποίο διέμεναν.

  Η κατάθεση της ως άνω βεβαίωσης θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και για τη χορήγηση, εκ μέρους της γραμματείας του Τμήματος, πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών και αντίγραφου πτυχίου.

 • 30-07-2019

  Ανακοινώνεται η υποβολή αιτήσεων ακύρωσης βαθμολογίας μαθημάτων εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου & Ιουνίου 2019.

 • 24-07-2019

  Οι φοιτητές του Τμήματος, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική  περίοδο Ιουνίου 2019  και  δεν  έχουν  υποβάλει Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00,  Παρασκευή 11:00-13:00),  για  την υποβολή της Αίτησης.

 • 04-07-2019

  Ανακοινώνεται  ότι το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα δεχθεί αιτήσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. , Τ.Ε.Ι. και κατόχων πτυχίων Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς Κύκλου Σπουδών για το ακαδ. έτος 2019-2020.  Η κατάταξή τους θα γίνει με γραπτές εξετάσεις στα κάτωθι τρία μαθήματα:

  1. Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι
  2. Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι
  3. Στατιστική Ι

  Η κατάταξη γίνεται στο Α΄ Εξάμηνο σπουδών και οι επιτυχόντες απαλλάσσονται από τα ανωτέρω εξεταζόμενα μαθήματα.

  Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2019. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα οριστούν σε επόμενη ανακοίνωση, μετά τις 15 Νοεμβρίου 2019.

  Οι ενδιαφερόμενοι των παραπάνω κατηγοριών μπορούν να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως και 15 Νοεμβρίου 2019, συνυποβάλλοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία,
  • Φωτοτυπία ταυτότητας,
  • Βεβαίωση ισοτιμίας τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, ή από το ΙΤΕ στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Τ.Ε.Ι. ή Ανωτέρας Σχολής της αλλοδαπής.
 • 20-05-2019

  Παρατείνεται  εκ νέου η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών βιβλίων από τους φοιτητές για το τρέχον εαρινό εξάμηνο έως και την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019. Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Τρίτη 4 Ιουνίου 2019.

 • 10-05-2019

  Παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών βιβλίων από τους φοιτητές για το τρέχον εαρινό εξάμηνο έως και την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019. Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 31 Μαΐου 2019.

 • 06-05-2019

  H Ορκωμοσία των Πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2019 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019, ώρα 13:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

Σελίδες