Έναρξη των Διαλέξεων των Μαθημάτων "Αγροτική Οικονομική" και "Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα της Αγροτικής Οικονομικής και Θεωρίας Οικονομικής Μεγέθυνσης θα ξεκινήσουν με διδάσκοντα τον κ. Αγγελόπουλο Άγγελο από την Πέμπτη 21/3/2024 ως εξής :

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: Πέμπτη 11-1 (Y3) και 3-5 (Δ 23)

ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ: Πέμπτη 5-9 (Α 47)

Οι φοιτητές θα μπορούν να εγγραφούν και στο e class των αντίστοιχων μαθημάτων.

Από τη Γραμματεία  

Αθήνα,  14/3/2024