Δηλώσεις των Μαθημάτων 1764: Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων και 1607: Εφαρμογές Η/Υ της Πτυχιακής Εξεταστικής Περιόδου (Εμβόλιμης) Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο της Πτυχιακής Εξεταστικής Περιόδου (Εμβόλιμης) Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023 (βάσει του Ν. 4957/2022), θα εξετασθούν κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Τμήματος, και τα δύο παρακάτω μαθήματα, τα οποία διδάχθηκαν στο Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022 και φέτος προσφέρονται στο Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023:

1. 1764: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

2. 1607: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

Καλούνται οι φοιτητές/τριες (από 9ο εξάμηνο και άνω), οι οποίοι είχαν δηλώσει στο παρελθόν τα ως άνω δύο μαθήματα και δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό, να αποστείλουν μήνυμα από τον ιδρυματικό τους λογαριασμό, στη Γραμματεία του Τμήματος (econ@aueb.gr), από 09/01/2023 έως 15/01/2023 και ώρα 23:59, δηλώνοντας ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου και το μάθημα στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν.

Το πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων (πτυχιακής εξεταστικής Ιανουαρίου –Φεβρουαρίου 2023) των ως άνω μαθημάτων θα ανακοινωθούν προσεχώς στον ιστότοπο του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης  https://www.dept.aueb.gr/el/econ

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2023

Από τη Γραμματεία του Τμήματος