Χρηματοοικονομικά Θέματα

Κωδικός: 
1782
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής

Περιγραφή του Μαθήματος

Η κρίση στο χρηματοοικονομικό σύστημα που εκδηλώθηκε το 2007 και συνεχίζεται ακόμη έχει αναδείξει την κεντρική σημασία της αναγνώρισης των πολλαπλών κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΧΙ) καθώς και της ορθολογικής διαχείρισής τους. Το μάθημα προσφέρει μία ολοκληρωμένη εικόνα για τη διαχείριση αυτών των κινδύνων: αναγνώριση, μέτρηση, και μετρίασή τους. Υπό το πρίσμα της θεωρίας θα μελετήσουμε τις παραλείψεις στα εσωτερικά συστήματα διαχείρισης κινδύνων στα ΧΙ καθώς και στην εποπτεία τους. Αυτές οι παραλήψεις οδήγησαν στην αποτυχία τόσο της αυτορρύθμισης των ΧΙ όσο και της επίσημης κανονιστικής εποπτείας τους. Θα εξετάσουμε λύσεις στα προβλήματα διαχείρισης κινδύνων που ταλανίζουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Financial Institutions Management: A Risk Management Approach, Saunders Anthony, Cornett Marcia Millon Λεπτομέρειες

 

 

Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: