Χρηματοοικονομικά Θέματα

Κωδικός: 
1782
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής

Περιγραφή του Μαθήματος

-Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που εκδηλώθηκε το 2007-8.

-Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών.

-Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

-Μέτρηση και διαχείριση κινδύνων.

-Χρηματοοικονομικά Παράγωγα. 

 

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και Διαχείριση Κινδύνων 11η αγγλική/ 2η ελληνική έκδοση, Saunders A., Cornett M. Λεπτομέρειες