Βιομηχανική Οργάνωση

Κωδικός: 
1502
Εξάμηνο: 
5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιγραφή του Μαθήματος

Σύντομη ιστορική επισκόπηση και αντικείμενο της θεωρίας βιομηχανικής οργάνωσης. Βασικοί ορισμοί και έννοιες, Σχέση με άλλα πεδία της οικονομικής. Οριζόντια και Κάθετα Όρια της Επιχείρησης. Ανάλυση Μονοπωλίων. Διακριτική Τιμολόγηση. Σύνδεση προιόντων και διακριτική τιμολόγηση. Βασική θεωρία ολιγοπωλίων με ομοιογενές προϊόν και σύγκριση με μονοπώλιο και τέλειο ανταγωνισμό. Υποδείγματα Cournot και von Stackelberg. Δομή αγοράς: βαθμός συγκέντρωσης και αποδοτικότητα αγοράς. Διαφοροποίηση προϊόντων. Ολιγοπωλιακός ανταγωνισμός με διαφοροποιημένα προιόντα. Είσοδος επιχειρήσεων και εμπόδια εισόδου. Συνεργασίες επιχειρήσεων (tacit collusion). Αποτυχίες αγορών και μικροοικονομική πολιτική. Απώλειες κοινωνικής ευημερίας σε ατελώς ανταγωνιστικές αγορές. Βασικές αρχές ρύθμισης αγορών. Eισαγωγή στην πολιτική ανταγωνισμού.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Θεωρία Bιομηχανικής Oργάνωσης, Κατσουλάκος Ιωάννης Σ. Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Βιομηχανική Oργάνωση, Cabral Luis M. B. Λεπτομέρειες