Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ

Κωδικός: 
1402
Εξάμηνο: 
4ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιγραφή Μαθήματος
 
Μορφές διάρθρωσης της αγοράς: Θεωρία του τέλειου ανταγωνισμού, του μονοπωλίου, του μονοπωλιακού ανταγωνισμού καθώς και θεωρίες του ολιγοπωλίου. Προσεγγίσεις προγραμματισμού στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων των επιχειρήσεων. Θεωρία της διανομής σε συνθήκες μερικής ισορροπίας: Σχηματισμός τιμών των συντελεστών παραγωγής σε τελείως ανταγωνιστικές αγορές και σε ατελείς αγορές. Θεωρία της γενικής ισορροπίας. Θεωρία της οικονομικής ευημερίας. Εξωτερικότητες.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Μικροοικονομική Θεωρία Ι

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση, Varian Hal R. Λεπτομέρειες

Εναλλακτικά συγγράμματα: Μικροοικονομική θεωρία, Nicholson Walter, Snyder Christopher Λεπτομέρειες

                                                Μικροοικονομική, Perloff M.Jeffrey Λεπτομέρειες