Δημόσια Οικονομική Ι

Κωδικός: 
1550
Εξάμηνο: 
5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιγραφή Μαθήματος

Δημόσια Οικονομική είναι ο κλάδος των οικονομικών που ασχολείται με το πώς το Κράτος και ειδικότερα οι πολιτικές δημοσίων δαπανών και φορολογίας επηρεάζουν την ευημερία των πολιτών. Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό, περίπου 68.4 δισεκατομμύρια Ευρώ είναι οι συνολικές δαπάνες του δημοσίου για το 2008, που αντιστοιχούν στο 27.9 % του ΑΕΠ της χώρας και αντιστοιχούν σε 6.12 χιλιάδες Ευρώ για κάθε άνδρα, γυναίκα και παιδί. Το Κράτος ξοδεύει αυτά τα 68.4 δισεκατομμύρια Ευρώ για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, μεταβιβαστικές πληρωμές τόκους του εθνικού χρέους. Είναι προφανές ότι το Κράτος και οι πολιτικές του αυτές παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή όλων των πολιτών. Έτσι, μερικά από τα πλέον «καυτά» προβλήματα της εποχής μας είναι αντικείμενο της Δημόσιας Οικονομικής. Για παράδειγμα, η αστυνομική προστασία, η κοινωνική ασφάλιση, η υγειονομική περίθαλψη, όλα τα επίπεδα της επίσημης παιδείας, ο φορολογικός ανταγωνισμός μέσα στην ΕΕ, οι άδειες για δορυφορική και καλωδιακή τηλεόραση εμπίπτουν στο αντικείμενο της Δημόσιας Οικονομικής. Η ανάλυση έχει δύο μεγάλους άξονες: τη θετική ανάλυση, όπου εξετάζει κανείς τι γίνεται και την δεοντολογική ανάλυση, όπου εξετάζει κανείς τι θα έπρεπε να γίνεται αναφορικά με τις παραπάνω πολιτικές. Η μέτρηση και η θεωρία χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για την μελέτη των σχετικών προβλημάτων και την διεξαγωγή τόσο θεωρητικών όσο και πρακτικών συμπερασμάτων.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Μικροοικονομική Θεωρία Ι, Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Δημόσια Οικονομική, Harvey S. Rosen, Ted Gayer, Βασίλης Θ. Ράπανος, Γεωργία Καπλάνογλου Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Ειδικά Θέματα Μικροοικονομικής Θεωρίας, Τζουβελέκας Ευάγγελος Λεπτομέρειες

                                            Δημόσια Οικονομική, 12η Έκδοση, Hyman David, Καμμάς Παντελής, Κωνσταντάτος Χρήστος,

                                            Παλυβός Θεόδωρος (Επιστ. Επιμέλεια) Λεπτομέρειες