Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ

Κωδικός: 
1412
Εξάμηνο: 
4ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιγραφή Μαθήματος
 
Γενική ισορροπία του μακροοικονομικού υποδείγματος: Επέκταση του υποδείγματος IS, LM σε ανοικτή οικονομία. Θέματα πολιτικής. Δυναμική μακροοικονομική ανάλυση και το μετακεϋνσιανό μακροοικονομικό υπόδειγμα. Yποδείγματα συμπεριφοράς της αγοράς εργασίας: θεωρία πληροφοριακής ανεργίας, καμπύλη Phillips, ο ρόλος των πληθωριστικών προσδοκιών, το φυσικό ποσοστό ανεργίας. Θεωρίες πληθωρισμού, συσχέτιση ανεργίας και πληθωρισμού σε μεγεθυνόμενη οικονομία και ανάλυση του στασιμοπληθωρισμού. H υπόθεση των ορθολογικών προσδοκιών και η σύγχρονη θεωρία μακροοικονομικής πολιτικής. Bασικά στοιχεία οικονομικής ανάπτυξης.
 
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση ΙΙ
 

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Σύγχρονη Mακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική, Αλογοσκούφης Γιώργος Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα:  Υποδείγματα Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής, Γιώργος Οικονομίδης & Αποστόλης Φιλιππόπουλος Λεπτομέρειες