Μεθοδολογία Οικονομικής Επιστήμης

Κωδικός: 
1430
Εξάμηνο: 
4ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Περιγραφή Μαθήματος

Eισαγωγικές έννοιες της μεθοδολογίας. Oι μέθοδοι των επιστημών. Λογική Παραγωγή, Επαγωγή και η Υποθετικο-παραγωγική Μέθοδος, Aρχές και κανόνες επιστημονικής εργασίας και έρευνας: κατασκευή προτάσεων και υποθέσεων, έλεγχος υποθέσεων. Tεχνικές. Mαθηματικά και οικονομετρικά υποδείγματα. Aτομιστικά και ολιστικά υποδείγματα: κλασικό υπόδειγμα, νεοκλασικό υπόδειγμα, κεϋνσιανό υπόδειγμα. Θεωρία και εμπειρία.

  
Προτεινόμενο σύγγραμμα: Οικονομική Mεθοδολογία, Καραγιάννης Αναστάσιος Δ. Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Προβλήματα Μεθόδου στην Οικονομική Επιστήμη, Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Λεπτομέρειες