Οικονομική της Εργασίας

Κωδικός: 
1562
Εξάμηνο: 
5ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής

Περιγραφή μαθήματος

  • Εισαγωγή. Η ανεργία - μια επισκόπηση
  • Η ζήτηση εργασίας - Πλήρης ανταγωνισμός - Μονοπώλιο - Μονοψώνιο - Διμερές μονοπώλιο
  • Η προσφορά της εργασίας
  • Διαφοροποίηση μισθών και αγορά εργασίας
  • Aκαμψίες στην αγορά εργασίας- θεσμοί
  • Εργατικές ενώσεις και διαπραγματεύσεις - Στόχοι των εργατικών ενώσεων - Το υπόδειγμα του μονοπωλίου - Το υπόδειγμα των αποτελεσματικών διαπραγματεύσεων - Το υπόδειγμα του δικαιώματος στην διοίκηση
  • Eπένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο
  • Κινητικότητα των εργαζομένων - Μετανάστευση - Παλιννόστηση
  • Διακρίσεις στην αγορά εργασίας

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Μικροοικονομική Θεωρία Ι, Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Τα οικονομικά της εργασίας, Borjas George J. Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Οικονομικά της Εργασίας: Σύγχρονη Προσέγγιση στη Θεωρία και τη Δημόσια Πολιτική, Ehrenberg Ronald, Smith Robert  Λεπτομέρειες