Μικροοικονομική Θεωρία Ι

Κωδικός: 
1313
Εξάμηνο: 
3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιγραφή Μαθήματος
 
Θεωρία Καταναλωτή: προτιμήσεις, εισοδηματικός περιορισμός, επιλογή, (Μαρσαλιανές) συναρτήσεις ζήτησης, έμμεση συνάρτηση χρησιμότητας και η ταυτότητα του Roy, ελαχιστοποίηση δαπανών, Χικσιανές ή αντισταθμιστικές συναρτήσεις ζήτησης, συνάρτηση δαπανών και το λήμμα τού Shephard, εξίσωση Slutsky, ελαστικότητες, πλεόνασμα καταναλωτή.Θεωρία Παραγωγής: συναρτήσεις παραγωγής, αποδόσεις κλίμακας, μεγιστοποίηση κερδών, συναρτήσεις ζήτησης παραγωγικών συντελεστών και συνάρτηση προσφοράς προϊόντος, συνάρτηση κερδών και το λήμμα τού Hotelling, ελαχιστοποίηση κόστους, υπό συνθήκη συναρτήσεις ζήτησης παραγωγικών συντελεστών, συνάρτηση κόστους και το λήμμα τού Shephard, καμπύλες κόστους, προσφορά προϊόντος μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης, κέρδη και πλεόνασμα παραγωγού.Θεωρία Παιγνίων (εισαγωγικές έννοιες): περιγραφή ενός παιγνίου, λύση διά της κυριαρχίας στρατηγικών, ισορροπία Nash, προς τα πίσω επαγωγή και τελειότητα κατά υποπαίγνιο.
 
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι, Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι, Μαθηματικά Οικονομολόγους ΙΙ
 
Προτεινόμενο σύγγραμμα: Μικροοικονομική θεωρία, Nicholson Walter, Snyder Christopher Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση, Varian Hal R. Λεπτομέρειες