Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ

Κωδικός: 
1236
Εξάμηνο: 
2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιγραφή Μαθήματος
 
Οι σκοποί του μαθήματος είναι δυο. Πρώτον, η εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα με σκοπό την προπαρασκευή για το μάθημα της Οικονομετρίας. Δεύτερον, η ανάλυση εννοιών που είναι χρήσιμες στη Μικροοικονομική και τη Μαθηματική Οικονομική (βελτιστοποίηση με τη μορφή μητρών δυναμικά οικονομικά υποδείγματα κτλ). Σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε εφαρμογές από το χώρο της Θεωρητικής Οικονομικής, όπως βελτιστοποίηση, θεωρία του σχεδιασμού, ανάλυση εισροών-εκροών κτλ.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι

Επιλογές Συγγραμμάτων:

1. Ανώτερα Μαθηματικά, Κατερίνης Παναγιώτης, Φλυτζάνης Ηλίας Λεπτομέρειες 
2. Μαθηματικά Oικονομικο-Διοικητικών Επιστημών, Κιντής Ανδρέας Α., Yamane Taro Λεπτομέρειες