Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ

Κωδικός: 
1236
Εξάμηνο: 
2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδάσκων: 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

Περιγραφή Μαθήματος
 
Οι σκοποί του μαθήματος είναι δυο. Πρώτον, η εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα με σκοπό την προπαρασκευή για το μάθημα της Οικονομετρίας. Δεύτερον, η ανάλυση εννοιών που είναι χρήσιμες στη Μικροοικονομική και τη Μαθηματική Οικονομική (βελτιστοποίηση με τη μορφή μητρών δυναμικά οικονομικά υποδείγματα κτλ). Σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε εφαρμογές από το χώρο της Θεωρητικής Οικονομικής, όπως βελτιστοποίηση, θεωρία του σχεδιασμού, ανάλυση εισροών-εκροών κτλ.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι
 

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, Hoy Michael, Livernois John, McKenna Chris, Stengos Thanasis, Κυρίτσης Ιωάννης (επιμ.) Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Ανώτερα Μαθηματικά, Κατερίνης Παναγιώτης, Φλυτζάνης Ηλίας Λεπτομέρειες

                                            Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές, Gilbert Strang Λεπτομέρειες