Μαρξιστική Οικονομική ΙΙ

Κωδικός: 
1422
Εξάμηνο: 
4ο
Μαθήματα Επιλογής
Διδάσκων: 

Π.Δ. 407/80

Περιγραφή Μαθήματος
 
Στο μάθημα αυτό θα εξετασθεί ένας αριθμός σύγχρονων οικονομικών φαινομένων. Συγκεκριμένα, θα εξετασθούν τα εξής θέματα: Οικονομικές κρίσεις. Διανομή του εισοδήματος μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας. Διανομή υπεραξίας: εμπορικό κέρδος, τόκος, έγγειος πρόσοδος. Η αγορά εργατικής δύναμης: ειδικά θέματα. Μονοπωλιακός καπιταλισμός. Κράτος. Διεθνοποίηση του κεφαλαίου: διεθνές εμπόριο, πολυεθνικές εταιρείες, άνιση ανάπτυξη, οικονομική ολοκλήρωση. Σοσιαλισμός- κομμουνισμός. Η εξέταση όλων των παραπάνω θεμάτων θα γίνει με αντιδιαστολή της Μαρξιστικής ανάλυσης με τη Νεοκλασική ερμηνεία τους.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Μαρξιστική Οικονομική Ι

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Πολιτική Oικονομία του Kαπιταλισμού, Βλάχου Ανδριάνα (Επιμ.) Λεπτομέρειες

Εναλλακτικά συγγράμματα: α. Ξαναδιαβάζοντας το Κεφάλαιο, Fine Ben, Harris Laurence Λεπτομέρειες 
β. Μαρξιστική Οικονομική ΙΙ, Α.Βλάχου, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Αθήνα