Μαρξιστική Οικονομική ΙΙ

Κωδικός: 
1422
Εξάμηνο: 
4ο
Μαθήματα Επιλογής

Περιγραφή Μαθήματος
 
Στο μάθημα αυτό θα εξετασθεί ένας αριθμός σύγχρονων οικονομικών φαινομένων. Συγκεκριμένα, θα εξετασθούν τα εξής θέματα: Οικονομικές κρίσεις. Διανομή του εισοδήματος μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας. Διανομή υπεραξίας: εμπορικό κέρδος, τόκος, έγγειος πρόσοδος. Η αγορά εργατικής δύναμης: ειδικά θέματα. Μονοπωλιακός καπιταλισμός. Κράτος. Διεθνοποίηση του κεφαλαίου: διεθνές εμπόριο, πολυεθνικές εταιρείες, άνιση ανάπτυξη, οικονομική ολοκλήρωση. Σοσιαλισμός- κομμουνισμός. Η εξέταση όλων των παραπάνω θεμάτων θα γίνει με αντιδιαστολή της Μαρξιστικής ανάλυσης με τη Νεοκλασική ερμηνεία τους.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Μαρξιστική Οικονομική Ι
 

Προτεινόμενα συγγράμματα: Πολιτική Oικονομία του Kαπιταλισμού, Βλάχου Ανδριάνα (Επιμ.) Λεπτομέρειες
                                                  Μαρξιστική Οικονομική ΙΙ, Α.Βλάχου, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Αθήνα

Εναλλακτικά συγγράμματα:   Φύση, Κεφάλαιο και Κοινωνία, Βλάχου Ανδριάνα (Επιμ.) Λεπτομέρειες
                                                  Μαρξιστική Οικονομική ΙΙ, Α.Βλάχου, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Αθήνα