Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση

Κωδικός: 
1852
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
Διδάσκων: 

Περιγραφή Μαθήματος

Θεωρία και πρακτική πολιτικής ανταγωνισμού. Ορισμός σχετικής αγοράς και εκτίμηση μονοπωλιακής δύναμης. Πρακτικές που εμπίπτουν στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, Συμφωνίες, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές. Οικονομική ανάλυση Συγχωνεύσεων και Εξαγορών και αντιμετώπιση στα πλαίσια της εφαρμογής του Δικαίου του Ανταγωνισμού. Θεωρία και πρακτική ρύθμισης αγορών (φυσικά μονοπώλια, ρύθμιση μονοπωλίου ως προς τη τιμολόγηση, πρόσβαση και ποιότητα, ρύθμιση επιχειρήσεων με πολλά προϊόντα, δημόσιες επιχειρήσεις και κλάδοι υπό απελευθέρωση, ρόλος ρυθμιστικών αρχών). Ρυθμιστική Πολιτική υπό ασύμμετρη πληροφόρηση.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Βιομηχανική Οργάνωση

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Θεωρία βιομηχανικής οργάνωσης, Κατσουλάκος Ιωάννης Σ. Λεπτομέρειες

Εναλλακτικά συγγράμματα: α. Πολιτική ανταγωνισμού και ρυθμιστική πολιτική, Βέττας Νίκος, Κατσουλάκος Ιωάννης Σ. Λεπτομέρειες

                                                β.Βιομηχανική Οργάνωση, 5η Εκδοση, Pepall L. - Richards D. - Norman G. Λεπτομέρειες