Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης

Κωδικός: 
1603
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
Διδάσκων: 

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα εστιάζεται σε υποδείγματα για μη τέλεια ανταγωνιστικές αγορές. Υποθέτει επαρκή γνώση των μαθημάτων κορμού "Μικρο ΙΙ" και "Βιομηχανική Οργάνωση". Σε σχέση με το δεύτερο από αυτά, προσφέρει τόσο εμβάθυνση στις βασικές έννοιες και θεωρίες όσο και επέκταση σε νέα θέματα. Το μάθημα μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το μάθημα "Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση" το οποίο εξετάζει κυρίως ζητήματα πολιτικής κρατικών παρεμβάσεων σε αγορές ενώ το παρόν εξετάζει τον ανταγωνισμό σε αγορές χωρίς τέτοιες παρεμβάσεις.

Θεματολογία: Μονοπώλιο, με έμφαση στη μη γραμμική τιμολόγηση, αγορές διαρκών καταναλωτικών αγαθών, συμπεριφορά υπό αβεβαιότητα, χρήση εμπειρικών αναλύσεων ζήτησης για αποφάσεις τιμολόγησης και εισόδου. Ολιγοπώλιο, με έμφαση στη σχέση μεταξύ των υποδειγμάτων ανταγωνισμού τιμών και ποσοτήτων, επενδύσεις και περιορισμούς παραγωγικού δυναμικού, κίνητρα διοίκησης και στρατηγική αντιπροσώπευση. Είσοδος σε νέες αγορές και στρατηγικές επιθετικής ή διακριτικής τιμολόγησης: εφαρμογή στην αγορά φαρμάκων. Διαφήμιση, κόστος αναζήτησης και εναλλαγής, επιδράσεις δικτύου. Καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη. Δυναμική των κλάδων. Αμφίπλευρες αγορές. Θεωρία δημοπρασιών και εφαρμογές: ανοικτού και κλειστού τύπου, κοινές και ανεξάρτητες αξίες, η κατάρα του νικητή.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Βιομηχανική Οργάνωση, Paul Belleflamme, Martin Peitz Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Βιομηχανική οργάνωση, Cabral Luis M. B. Λεπτομέρειες