Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι

Κωδικός: 
1105
Εξάμηνο: 
1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιγραφή Μαθήματος

Συναρτήσεις μιας μεταβλητής, παράγωγος, ελαστικότητα, κυρτότητα, ακρότατα, ολοκλήρωμα. Συναρτήσεις δύο και περισσοτέρων μεταβλητών, μερικές παράγωγοι, αλυσωτή και πλεγμένη παραγώγιση, Ιακωβιανές ορίζουσες, ισοσταθμικές, ρυθμός υποκατάστασης, ομογενείς συναρτήσεις. Εσσιανός και πλαισιωμένος Εσσιανός πίνακας, ακρότατα και ακρότατα με περιορισμούς, πολλαπλασιαστές Lagrange. Εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις. Εφαρμογές στην Οικονομική Επιστήμη.

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι (Β' Έκδοση), Φλυτζάνης Ηλίας Λεπτομέρειες

Ενναλλακτικό σύγγραμμα: Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης, Alpha C. Chiang, Kevin Wainwright Λεπτομέρειες

                                              Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, Hoy Michael, Livernois John, McKenna Chris, Stengos Thanasis,
                                          
                                              Κυρίτσης Ιωάννης (επιμ.) Λεπτομέρειες