Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι

Κωδικός: 
1105
Εξάμηνο: 
1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδάσκων: 

Περιγραφή Μαθήματος

Συναρτήσεις μιας μεταβλητής, παράγωγος, ελαστικότητα, κυρτότητα, ακρότατα, ολοκλήρωμα. Συναρτήσεις δύο και περισσοτέρων μεταβλητών, μερικές παράγωγοι, αλυσωτή και πλεγμένη παραγώγιση, Ιακωβιανές ορίζουσες, ισοσταθμικές, ρυθμός υποκατάστασης, ομογενείς συναρτήσεις. Εσσιανός και πλαισιωμένος Εσσιανός πίνακας, ακρότατα και ακρότατα με περιορισμούς, πολλαπλασιαστές Lagrange. Εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις. Εφαρμογές στην Οικονομική Επιστήμη.

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι, Φλυτζάνης Ηλίας Λεπτομέρειες

Ενναλλακτικό σύγγραμμα: Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης, Alpha C. Chiang, Kevin Wainwright Λεπτομέρειες