Στατιστική Ι

Κωδικός: 
1103
Εξάμηνο: 
1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιγραφή Μαθήματος
 
Περιγραφική Στατιστική. Παράμετροι κεντρικής τάσης και θέσης. Παράμετροι διασποράς, ασυμμετρίας και κύρτωσης. Bασικές έννοιες της θεωρίας πιθανοτήτων. Kατανομές τυχαίων μεταβλητών, κατανομές δειγματοληψίας, εκτιμητική, έλεγχος υποθέσεων (εκτίμηση σημείου, εκτίμηση διαστήματος για το μέσο και την αναλογία).
 

Προτεινόμενο Σύγγραμμα: Βασικές Αρχές Στατιστικής για Επιχειρήσεις-Έννοιες και Εφαρμογές, Berenson L. Mark, Levine M. David, Szabat A. Kathryn Λεπτομέρειες

Εναλλακτικά Συγγράμματα: α. Εισαγωγή στη Στατιστική, Παπαϊωάννου Τάκης, Λουκάς Σωτήρης Β. Λεπτομέρειες

                                                β. Στατιστική Τόμος Α΄, Αγγελής Βασίλειος, Δημάκη Αικατερίνη Λεπτομέρειες