Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης

Κωδικός: 
1861
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό είναι μια εισαγωγή στην θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης. Πρώτα ορίζεται το φαινόμενο της οικονομικής μεγέθυνσης και περιγράφονται τα βασικά στατιστικά χαρακτηριστικά του. Ύστερα αναπτύσσεται η γενική μεθοδολογία των υποδειγμάτων της θεωρίας της οικονομικής μεγέθυνσης. Δηλαδή, τυποποιούνται οι προτιμήσεις και το δυναμικό (σε βάθος χρόνου) πρόβλημα του αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού, η τεχνολογία και το δυναμικό πρόβλημα της αντιπροσωπευτικής επιχείρησης, η προσφορά και ζήτηση σε όλες τις αγορές και η αντίστοιχη ακολουθία των τιμών και ποσοτήτων του σημείου ισορροπίας της οικονομίας (δυναμικό υπόδειγμα γενικής ισορροπίας). Με τη χρήση της μεθοδολογίας αυτής, πρώτα αναλύονται οι προτάσεις του «Νεοκλασικού» υποδείγματος οικονομικής μεγέθυνσης, που αποτελεί την βάση των σύγχρονων μακροοικονομικών. Μετά, παρουσιάζονται τα διάφορα υποδείγματα "εξωγενούς και ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης," που αναπτύχθηκαν τα τελευταία τριάντα χρόνια. Η παρουσίαση κάθε υποδείγματος συνοδεύεται από μία συστηματική σύγκριση των προβλέψεων του υποδείγματος με τα αντίστοιχα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής μεγέθυνσης και τέλος εξετάζονται οι συνταγές του υποδείγματος για τον σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής με στόχο την οικονομική μεγέθυνση και όχι μόνο. H ανάλυση είναι σε διακριτό χρόνο, αλλά σύντομα παρουσιάζονται και ορισμένα βασικά αποτελέσματα σε συνεχή χρόνο.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ

Προτεινόμενα συγγράμματα: Θεωρία οικονομικής ανάπτυξης, Τρύφων Κολλίντζας, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς (Συνεργασία) Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Υποδείγματα Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής, Γιώργος Οικονομίδης & Αποστόλης Φιλιππόπουλος Λεπτομέρειες