Ιστορία Οικονομικής Σκέψης

Κωδικός: 
1531
Εξάμηνο: 
5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδάσκων: 

Περιγραφή του Μαθήματος

Οι απαρχές της πολιτικής οικονομίας και η γένεση του οικονομικού φιλελευθερισμού. Κλασική Σχολή - οι πρωταγωνιστές και η ηθική φιλοσοφία του κλασικού συστήματος. Οι θεωρίες περί αξίας και διανομής, η οικονομική ανάπτυξη, και τα νομισματικά ζητήματα. Αντίδραση και κριτική - εθνικισμός και ιστορικισμός, ο σοσιαλισμός ως κοινωνική μεταρρύθμιση. Ο ιστορικός υλισμός του Μαρξ. Η οριακή επανάσταση και η ενοποίηση της θεωρίας περί αξίας και διανομής. Η νεοκλασική σύνθεση. Γενική ισορροπία και κοινωνική ευημερία. Η εξέλιξη της νομισματικής θεωρίας. Η κεϋνσιανή επανάσταση και οι συνέπειές της. Ο οικονομικός ρόλος του κράτους. Οικονομική δικαιοσύνη και κοινωνικές επιλογές. Η εξέλιξη των μακροοικονομικών θεωριών.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ, Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ

Προτεινόμενο σύγγραμμα: α. Η Ιστορία της Oικονομικής Σκέψης-Ενιαίο, Screpanti Ernesto, Zamagni Stefano Λεπτομέρειες  β. Η Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης, Α. Βλάχου, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις (Ε-Class)

Εναλλακτικά συγγράμματα: α. Ιστορία της Οκονομικής Αναλύσεως, Θεοχάρης Ρηγίνος Δ., Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2014 Λεπτομέρειες  β. Η Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης, Α. Βλάχου, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις (Ε-Class)