Ιστορία Οικονομικής Σκέψης

Κωδικός: 
1531
Εξάμηνο: 
5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιγραφή του Μαθήματος

Οι απαρχές της πολιτικής οικονομίας και η γένεση του οικονομικού φιλελευθερισμού. Κλασική Σχολή - οι πρωταγωνιστές και η ηθική φιλοσοφία του κλασικού συστήματος. Οι θεωρίες περί αξίας και διανομής, η οικονομική ανάπτυξη, και τα νομισματικά ζητήματα. Αντίδραση και κριτική - εθνικισμός και ιστορικισμός, ο σοσιαλισμός ως κοινωνική μεταρρύθμιση. Ο ιστορικός υλισμός του Μαρξ. Η οριακή επανάσταση και η ενοποίηση της θεωρίας περί αξίας και διανομής. Η νεοκλασική σύνθεση. Γενική ισορροπία και κοινωνική ευημερία. Η εξέλιξη της νομισματικής θεωρίας. Η κεϋνσιανή επανάσταση και οι συνέπειές της. Ο οικονομικός ρόλος του κράτους. Οικονομική δικαιοσύνη και κοινωνικές επιλογές. Η εξέλιξη των μακροοικονομικών θεωριών.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ, Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ

Προτεινόμενο σύγγραμμα:  Η Ιστορία της Oικονομικής Σκέψης-Ενιαίο, Screpanti Ernesto, Zamagni Stefano Λεπτομέρειες 

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης, Επιμέλεια: Ζουμπουλάκης Μιχάλης, Μυλωνάκης Δημήτρης, Πατρώνης Βασίλης, Συγγραφείς:Ανδρούτσος - Βασιλάκης Δημήτρης, Γιαρδόγλου Δήμητρα, Ζουμπουλάκης Μιχάλης, Καρανάτσης Κώστας, Κατσελίδης Γιάννης, Κορατζάνης Νάσος,Κουτσομπίνας Θεόδωρος, Μανιούδης Μανώλης, Μεραμβελιωτάκης Γιώργος, Μιχαηλίδης Παναγιώτης, Μιχολοπούλου Στέλλα, Μπέλλας-Χατζηγεώργης Χριστόδουλος-Σπυρίδων, Μυλωνάκης Δημήτρης, Πατρώνης Βασίλης, Τζωρτζές Σέργιος Λεπτομέρειες