Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής

Κωδικός: 
1612
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών

Περιγραφή Μαθήματος

Βασικά μακροοικονομικά υποδείγματα: Μια συνθετική παρουσίαση Προσδοκίες και οικονομική θεωρία. Ορθολογικές προσδοκίες και οικονομική πολιτική. Αποτυχίες αγορών και οικονομικής πολιτικής. (Market and Policy failures) Οικονομική Μεγέθυνση και Οικονομική Πολιτική.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ, Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Θεωρία Οικονομικής Ανάπτυξης, Τρύφων Κολλίντζας, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς (Συνεργασία) Λεπτομέρειες

Εναλλακτικά συγγράμματα: 1. Υποδείγματα Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής, Γιώργος Οικονομίδης & Αποστόλης Φιλιππόπουλος Λεπτομέρειες
2. Oικονομική Πολιτική-Θεωρία και Πρακτική, Quere Benassy Agnes, Coeure Benoit, Jacquet Pierre, Ferry-Pisani Jean