Εισαγωγή στους Η/Υ

Κωδικός: 
1198
Εξάμηνο: 
1ο
Μαθήματα Επιλογής
Διδάσκων: 

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Βασικές αρχές (Λογικές πύλες, λογικά κυκλώματα). Δεδομένα, Αναπαράσταση δεδομένων (συστήματα αρίθμησης, αναπαράσταση αριθμών και χαρακτήρων), Εισαγωγή στο Υλικό (Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, Κύρια Μνήμη, Αριθμητική Λογική Μονάδα, περιφερειακές συσκευές Δευτερεύουσα Μνήμη). Εισαγωγή στο λογισμικό (Λειτουργικό σύστημα, λογισμικό εφαρμογών), εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών, Διαδίκτυο. Βασικές αρχές προγραμματισμού, Εισαγωγή στο προγραμματισμό με Matlab ή Scilab. Τύποι δεδομένων, δομές ελέγχου, πίνακες, αρχεία. Επίλυση προβλημάτων με το Matlab/Scilab. Εργαστήρια: Bασικές υπηρεσίες διαδικτύου, ΜS Windows, Word, Excel, Power Point.
 

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Εφαρμοσμένη Στατιστική με R, Χρόνης Γεώργιος Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα:   Εισαγωγή στη Στατιστική με την R (2η έκδοση), John Verzani Λεπτομέρειες

                                              Ελληνικό Microsoft Office 2016, Εύκολα, Elaine Marmel Λεπτομέρειες