Εισαγωγή στους Η/Υ

Κωδικός: 
1198
Εξάμηνο: 
1ο
Μαθήματα Επιλογής
Διδάσκων: 

Περιγραφή Μαθήματος

Θεωρία: Αρχές υπολογιστών και πληροφορικής – Δομή και οργάνωση Η/Υ – Λογισμικό συστήματος – Λογισμικό εφαρμογών – Εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων – Συστήματα επικοινωνίας και τεχνολογίες δικτύων – Διαδίκτυο – Θεωρία συστημάτων, πληροφοριακά συστήματα – Ηλεκτρονικό εμπόριο – Ασφάλεια Η/Υ και δεδομένων – Γλώσσες και στοιχεία προγραμματισμού. Εργαστήρια: ΜS Windows, Word, Excel, Power Point, φυλλομετρητές (browsers), βασικές υπηρεσίες διαδικτύου.

Προτεινόμενο σύγγραμμα: MATLAB: Μία Πρακτική Εισαγωγή στον Προγραμματισμό και την Επίλυση Προβλημάτων,STORMY ATTAWAY Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ MICROSOFT OFFICE 2016, ΕΥΚΟΛΑ, ELAINE MARMEL Λεπτομέρειες