Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική

Κωδικός: 
1744
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής

Περιγραφή Μαθήματος

Ρύθμιση και Εποπτεία του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, Η Τράπεζα ως Θεσμός, Οικονομική Δραστηριότητα & Τραπεζικό Σύστημα, Ο Διαμεσολαβητικός Ρόλος των Τραπεζών, Τραπεζικά Προϊόντα, Τραπεζικές Εργασίες, Τραπεζικοί Λογαριασμοί, Κερδοφορία και Αποτελεσματική Διαχείριση Τραπεζών, Εισαγωγή στους Τραπεζικούς Κινδύνους, Πιστωτικός Κίνδυνος, Υποδείγματα Μέτρησης Πιστωτικού Κινδύνου –Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας –Συστήματα Πιστοδοτήσεων –Αντιστάθμιση Πιστωτικού Κινδύνου, Κίνδυνος Επιτοκίου, Λειτουργικός Κίνδυνος, Κίνδυνος Ρευστότητας, Ρύθμιση και Εποπτεία του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος.

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Τραπεζική Οικονομική, Σαπουντζόγλου Γεράσιμος, Πεντότης Χαράλαμπος Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης Λεπτομέρειες