Οικονομικό Δίκαιο

Κωδικός: 
4107
Εξάμηνο: 
1ο
Μαθήματα Επιλογής

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει στον φοιτητή τη συμβολή της νομικής επιστήμης στη ρύθμιση της οικονομίας. Μέσω του μαθήματος, ο φοιτητής εξοικειώνεται με τα χαρακτηριστικά της νομικής επιστήμης, την επίδραση της οικονομικής ρύθμισης στη λειτουργία των οικονομικών σχέσεων και τις εκατέρωθεν επιρροές που αναπτύσσονται μεταξύ των δύο επιστημών, της νομικής και της οικονομικής επιστήμης. Τα θέματα του μαθήματος καλύπτουν τις κυριότερες μορφές της οικονομικής ρύθμισης, ταξινομούμενες σε δύο μεγάλες ενότητες, εκ των οποίων η πρώτη αφορά το δίκαιο του κρατικού παρεμβατισμού, ενώ η δεύτερη το δίκαιο της αγοράς. Ειδικότερα αναπτύσσονται τα χαρακτηριστικά της νομικής επιστήμης, το οικονομικό σύνταγμα, το δημοσιονομικό πλαίσιο, τα κίνητρα ανάπτυξης,  ο έλεγχος της αγοράς και οι ρυθμιστικές αρχές,  η ελευθερία των συμβάσεων και το δίκαιο του καταναλωτή, στοιχεία εμπορικού δικαίου και ο ανταγωνισμός.

Προτεινόμενα συγγράμματα: Εισαγωγή στο Οικονομικό Δίκαιο, Πλιάκος Α. Λεπτομέρειες

                                                  Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Πλιάκος Α.