Θεωρία Παιγνίων και Αβεβαιότητας

Κωδικός: 
1705
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Περιγραφή Μαθήματος

Επιλογή σε συνθήκες αβεβαιότητας. Εισαγωγή στην θεωρία των παιγνίων. Οικονομική ανάλυση της πληροφόρησης. Κίνητρα και συμβόλαια. Θεωρία δημοπρασιών.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων, Martin J. Osborne Λεπτομέρειες