Πολιτική Οικονομία της Ε.Ε.

Κωδικός: 
4144
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών

Περιγραφή Μαθήματος

Η αλληλεξάρτηση μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών όψεων της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και εξαρτήσεις από το παρελθόν. Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρωπαϊκά μοντέλα καπιταλισμού. Το χάσμα μεταξύ οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης και η ατροφία των ευρωπαϊκών πολιτικών θεσμών. Κερδισμένοι και χαμένοι της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η Ευρώπη στην παγκόσμια πολιτική οικονομία. Πολιτικές συνέπειες της νομισματικής ολοκλήρωσης. Τα διλήμματα της διεύρυνσης. Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και ο διάλογος για το μέλλον της Ευρώπης. 

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Μετασχηματισμοί της Ευρώπης, Helen Wallace, Νίκος Κουτσιαράς, Γιώργος Παγουλάτος επιμέλεια Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Υπεράσπιση της Ευρώπης, Λουκάς Τσούκαλης Λεπτομέρειες