Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση ΙΙ

Κωδικός: 
1232
Εξάμηνο: 
2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδάσκων: 

ΜΙΑΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Α-Λ) και (Μ-Ω)

Περιγραφή Μαθήματος
 

 • Εισαγωγή στα μακροοικονομικά μεγέθη
 • Θεωρία κατανάλωσης και αποταμίευσης
 • Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος - πολλαπλασιαστές
 • Δημόσιες δαπάνες - φόροι - κρατικός προϋπολογισμός
 • Προσφορά και ζήτηση χρήματος
 • Eισαγωγή στις καμπύλες ΙS-LM
 • Νομισματική και δημοσιονομική πολιτική σε κλειστή οικονομία
 • Μακροοικονομική καμπύλη ζήτησης και Συνολική προσφορά
 • Ανεργία
 • Πληθωρισμός
 • Καμπύλη Phillips

 
Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι 

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Εισαγωγή στην Οικονομική: Μακροοικονομική, Sloman John, Wride Alison, Garratt Dean Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Εισαγωγή στην Oικονομική Τόμος Β', Begg David, Vernasca Gianluigi, Fisher Stanley, Dornbusch Rudiger Λεπτομέρειες