Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές Ακαδ.'Ετους 2020-21

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+  Κινητικότητα για Σπουδές κατά  το ακαδ. έτος 2020-2021, να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στο  https://www.aueb.gr/en/erasmus/student-application-economics από 21/2/2020 έως 09/3/2020 και να  καταθέσουν στην Υπεύθυνη Erasmus+ του Τμήματος Κα Μουρίκη Αναστασία (1ος όροφος Δεριγνύ, Εργαστήριο Οικονομικής Πολιτικής, Δ11) το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα  9  Μαρτίου 2020  καθημερινά και  ώρες 11:00-16:00  τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Έντυπο αίτησης (όπως εκτυπώνεται στο τέλος της ηλεκτρονικής καταχώρησης) υπογεγραμμένο. ΠΡΟΣΟΧΗ! την αίτηση θα την υποβάλετε ηλεκτρονικά και θα την τυπώσετε.
  • Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  • Απλή φωτοτυπία πιστοποιητικών γλωσσομάθειας