Διεξαγωγή Προόδου στο Μάθημα "Οικονομικό Δίκαιο"

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι, η αναβληθείσα πρόοδος στο μάθημα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ θα γίνει στις 27.11.2018 ως εξής:

Ώρα 15.15-16.00:
Αίθουσα Χημείου: οι φοιτητές με επίθετα που αρχίζουν από Α έως και Ι
Αμφιθέατρο Β: οι φοιτητές με επίθετα που αρχίζουν από Κ έως και Λ

Ώρα 16.15-17.00:
Αίθουσα Χημείου: οι φοιτητές με επίθετα που αρχίζουν από Μ έως και Π
Αμφιθέατρο Β: οι φοιτητές με επίθετα που αρχίζουν από Ρ έως και Ω.

Κατά τα λοιπά (ύλη κλπ), ισχύει η αρχική ανακοίνωση.

Από το γραφείο του κ. Πλιάκου