ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Χρηματοοικονονομική και Τραπεζική (M.Sc. in Finance and Banking) των τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών επανιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017.
 

ΦΕΚ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ ΦΕΚ3644/27-08-2018                       
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΕΚ1360/7-4-2021