ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Χρηματοοικονονομική και Τραπεζική (M.Sc. in Finance and Banking) των τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών επανιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017.

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης: ΦΕΚ3644/27-08-2018, ΦΕΚ3513/19-9-2019 και ΦΕΚ5969/31-12-2020

Κανονισμός Μεταπτυχιακών ΣπουδώνΦΕΚ3765/03-09-2018 , ΦΕΚ2047/30-05-2020 , ΦΕΚ1360/07-04-2021, ΦΕΚ4698/12-10-2021 και ΦΕΚ1793/13-04-2022