ΚΑΡΙΕΡΑ

Αναφορικά με τις προοπτικές εργασίας, η ευελιξία και η δυνατότητα εξειδίκευσης χαρακτηρίζουν το πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί συνεχόμενα για είκοσι τέσσερα χρόνια, απαριθμεί περισσότερους από 1.100 αποφοίτους οι οποίοι είναι περιζήτητοι στην αγορά εργασίας και ακολουθούν διακεκριμένη σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, σε οργανισμούς και δημόσιους φορείς που ασχολούνται με την οικονομία, τον χρηματοοικονομικό και τραπεζικό κλάδο, εντός και εκτός της Ελλάδας. Έχουν αναπτύξει σημαντικές τεχνικές, γνωστικές και διαχειριστικές-διοικητικές ικανότητες οι οποίες συμβάλλουν θετικά σε καίριες δραστηριότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα της ελληνικής οικονομίας.  

 Οι φοιτητές του προγράμματος εκπαιδεύονται για την ανάληψη ηγετικών ρόλων είτε ως χρηματοοικονομικά στελέχη εθνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, είτε ως στελέχη τραπεζών, είτε ως οικονομικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι, είτε ως εξειδικευμένοι λειτουργοί και στελέχη δημόσιων και διεθνών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει αναγνωριστεί από το Διεθνές Σώμα Εξουσιοδοτημένων Χρηματοοικονομικών Αναλυτών (γνωστό ως CFA – Chartered Financial Analyst) και έχει ενταχθεί στο CFA University Affiliated Program. Μέσω της αναγνώρισης αυτής, ο διεθνής οργανισμός CFA® πιστοποιεί ότι το μεταπτυχιακό προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών που είναι εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του ινστιτούτου για την απόκτηση του διεθνώς καταξιωμένου επαγγελματικού τίτλου που απονέμει το CFA® Institute. Ο επαγγελματικός τίτλος που απονέμει το CFA® Institute έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών και δίνει στους κατόχους του εξαίρεση από ορισμένες κατηγορίες εξετάσεων που γίνονται στη χώρα μας.Έτσι, οι φοιτητές εκτός από την ενδελεχή ακαδημαϊκή κατάρτιση στα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το πρόγραμμα σπουδών, προετοιμάζονται παράλληλα και για την απόκτηση μίας επαγγελματικής πιστοποίησης υψηλού κύρους.

 Σημειώνεται ακόμη, ότι  πολλοί  εκ των φοιτητών του τμήματος πλήρους φοίτησης βρίσκουν εργασία πριν από την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Η Πρακτική Άσκηση δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση σπουδών στο πρόγραμμα και δεν είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές του προγράμματος μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση σε φορέα δικής τους επιλογής εφόσον δεν παρακωλύεται η φοίτησή τους.

Τέλος, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο. Οι σταθερές γνώσεις των αποφοίτων του προγράμματος, σε ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών και ποσοτικών εργαλείων, τους επιτρέπει να γίνονται δεκτοί σε κορυφαία προγράμματα σπουδών και στην Ελλάδα και διεθνώς.