ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Το Δ.Π.Μ.Σ. στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική, στο πλαίσιο της βελτίωσής του προγράμματος σπουδών και της περαιτέρω ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής προσέγγισης, υιοθετεί, σε εφαρμογή της απόφασης της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου (6η συνεδρίαση / 27.05.2022),  τη διαδικασία σχετικά με τη διατύπωση και διαχείριση φοιτητικών παραπόνων / συστάσεων, τα οποία σχετίζονται με την εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του προγράμματος.

Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα υποβολής παραπόνων.