ΕΡΕΥΝΑ

Η διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα αποτελεί στρατηγικό πυλώνα του μεταπτυχιακού.

Βασικός στόχος είναι οι φοιτητές να αποκτούν τη δυνατότητα σύνδεσης της θεωρητικής γνώσης με τεχνικά εργαλεία για την αποτελεσματική ανάλυση ζητημάτων σχετικά με τα πεδία της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής. Μεταξύ άλλων, το μεταπτυχιακό έχει εντάξει στο πρόγραμμα σπουδών μαθήματα που εστιάζουν στην ερευνητική μεθοδολογία και στα οποία κεντρικό ρόλο παίζει και η ύπαρξη εργαστηρίων, όπως: Ποσοτικές Μέθοδοι, Ανάλυση Αγορών και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Πληροφοριακά Συστήματα και Στρατηγικές Διασύνδεσης στη Χρηματοοικονομική,  Μεγάλες Βάσεις Δεδομένων και Στατιστική Μάθηση, Επενδύσεις με Υπολογιστικές και Στατιστικές Μεθόδους και η Μικροδομή των Αγορών.

Επιπρόσθετα, οι φοιτητές του μεταπτυχιακού έχουν στη διάθεση τους ένα πλήρως οργανωμένο Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών το οποίο είναι εξοπλισμένο με εξειδικευμένα λογισμικά και βάσεις δεδομένων, τα οποία βοηθούν τόσο στη διδασκαλία στα γνωστικά πεδία της χρηματοοικονομικής και τραπεζικής όσο και στη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων με πλήρη σειρά στατιστικών, μαθηματικών και οικονομετρικών πακέτων και εφαρμογών για την ανάλυση δεδομένων, όπως: EView, SΤΑΤΑ, R, MATLAB, SQL, SPSS, GAMS.

Οι φοιτητές, έχουν ακόμη άμεση πρόσβαση και εξάσκηση σε μια σειρά από βάσεις δεδομένων, όπως Bloomberg και Reuters Eikon / DataStream. Επιπρόσθετα, το πλούσιο διδακτικό πρόγραμμα του μεταπτυχιακού πλαισιώνεται από φροντιστήρια σε R και STATA καθώς και από εκπαιδευτικά σεμινάρια χωρίς κανένα επιπλέον κόστος, όπως τα σεμινάρια στην R, SQL, Bloomberg και PYTHON.