ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο θεσμός του Συμβούλου Σπουδών, θεσπίστηκε για την ενημέρωση και ενίσχυση των φοιτητών σε θέματα σπουδών, όπως:

  • τη δομή του προγράμματος σπουδών, το περιεχόμενο μαθημάτων, ώστε αυτοί να είναι ενήμεροι για θέματα όπως προαπαιτούμενα μαθήματα, γνώσεις που απαιτούνται την παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων, την παρακολούθηση φροντιστηρίων, συμμετοχή σε tutorials, εργαστήρια και προόδους.
  • το περιεχόμενο μαθημάτων επιλογής με στόχο τηντην επιλογή των μαθημάτων που είναι πιο κοντά στα προσωπικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα του φοιτητή
  • τις επαγγελματικές προοπτικές και τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αλλά και μετά το πέρας αυτών.
  • οποιοδήποτε άλλο θέμα που απασχολεί τους φοιτητές και που μπορεί να σχετίζεται με τις μεταπτυχιακές σπουδές του ή να τις επηρεάζει.  

Σύμβουλος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24

Ιωάννης Δενδραμής Aναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, ΟΠΑ

E-mail: ydendramis@aueb.gr | Ώρες Γραφείου: Tρίτη, 10.00-12.00 (Πατησίων 80, Πτέρυγα Δεριγνύ,4ος όροφος)

Τηλέφωνο γραφείου: 210 - 8203 460