Ανακήρυξη Υποψηφίου για τη Θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομικής Πολιτικής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών