Υποδοχή των Πρωτοετών Φοιτητών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών