Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ | Εαρινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2020-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020 - 2021

Στο πλαίσιο της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους  καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση κατά το Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ www.dasta-is.aueb.gr.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Από 22/01/2021 έως και 01/02/2021

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της Καλοκαιρινής Περιόδου θα υπάρχει νέα περίοδος αιτήσεων το Μάιο.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες να λάβουν υπ’ όψιν τα εξής :

 1. Να ενημερωθούν για τις «Προϋποθέσεις και όρους συμμετοχής που ισχύουν ανά Τμήμα» καθώς και από την ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις» για γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.
 2. οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που περιγράφονται στον Οδηγό του Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ για την Πρακτική Άσκηση.
 3. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να εισάγουν στο Πληροφοριακό Σύστημα ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες εάν δεν έχουν Βιογραφικό Σημείωμα ή θέλουν να το βελτιώσουν μπορούν να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο Προετοιμασίας για την πρακτική άσκηση. Δείτε παρακάτω τη σχετική ανακοίνωση και την αντίστοιχη αίτηση συμμετοχής.
 4. Η ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης ορίζεται από αρχές Μαρτίου μετά από συνεννόηση με το γραφείο πρακτικής άσκησης.
 5. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με βάση τους όρους συμμετοχής που έχει θέσει κάθε Τμήμα.

Λόγω συγκεκριμένων κονδυλίων ΕΣΠΑ υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων ανά τμήμα και η τελική επιλογή των φοιτητών, που πληρούν τους όρους συμμετοχής που έχει θέσει κάθε Τμήμα, γίνεται επιπλέον με βάση το Μ.Ο. βαθμολογίας (φθίνουσα κατάταξη). Μετά το πέρας των αιτήσεων θα ανακοινωθεί αξιολογικός πίνακας κατάταξης και περίοδος ενστάσεων. Οι θέσεις ΕΣΠΑ που θα διατεθούν το τρέχον εξάμηνο ανά τμήμα διαμορφώνονται ως εξής:

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΕΑΡΙΝΟ 2021

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

18

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

57

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

28

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

19

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

43

Οικονομικής Επιστήμης

28

Πληροφορική

25

Στατιστική

13

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

231

 1. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής των φοιτητών θα γίνει την 5η Φεβρουαρίου 2021 στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής και του εκάστοτε Τμήματος. Θα υπάρξει προθεσμία πέντε ημερών για τυχόν ενστάσεις, οι οποίες θα γίνονται στην Γραμματεία του Τμήματος (05 έως 10 Φεβρουαρίου) και στη συνέχεια ο οριστικός πίνακας θα αναρτηθεί την 12η Φεβρουαρίου 2021 στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής και έξω από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Μετά την αξιολόγηση θα ανακοινωθούν:

 • Οι επιτυχόντες μέσω του Προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ» που υλοποιείται και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και λίστα επιλαχόντων σε περίπτωση που ακυρώσει κάποιος φοιτητής την συμμετοχή του.
 • Οι επιτυχόντες με δυνατότητα συμμετοχής μέσω Ιδιωτικού Αυτοχρηματοδοτούμενου Προγράμματος (η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από την εταιρεία.)

 1. Όσοι/ες φοιτητές/τριες έχουν ήδη έρθει σε επαφή με εταιρεία της επιλογής τους, στην οποία επιθυμούν να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, χρειάζεται να ενημερώσουν το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ, αφού γίνει αποδεκτή η αίτησή τους.

 • Όσοι φοιτητές/τριες δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν και δεν έχουν Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ, δείτε την διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε εδώ.

ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 11.00 ΜΕ 15.00 (Κατόπιν ραντεβού)


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

H Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ΟΠΑ διοργανώνει σεμινάρια προετοιμασίας για όσους φοιτητές θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης κατά την Εαρινή περίοδο 2021.

Ημερομηνία

 • Τετάρτη 27/01/2021
 • Πέμπτη 28/01/2021

(επιλέγετε μόνο μία ημέρα)

Τόπος

 • Διαδικτυακά

Ώρες

 • 11.30 – 13.30

Οι αιτήσεις συμμετοχής για το σεμινάριο γίνονται ηλεκτρονικά έως και την Δευτέρα 25/01/2021. Την Τρίτη 26/1 θα αποσταλούν σχετικές οδηγίες σύνδεσης στους συμμετέχοντες.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι προαιρετική, αλλά κρίνεται αναγκαία η παρακολούθησή του. Μετά το πέρας του σεμιναρίου, θα αναρτηθεί η παρουσίαση στον δικτυακό τόπο της πρακτικής άσκησης.

Σημείωση: Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο είναι απαραίτητο να έχουν εκτυπωμένο το προσωπικό τους βιογραφικό σημείωμα για να μπορούν να κάνουν τυχόν αλλαγές.