Αποτελέσματα Πρόσκλησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2020-2021

Τα αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» είναι διαθέσιμα εδώ.