ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Αγαπητές φοιτήτριες / αγαπητοί φοιτητές, για τις επόμενες 3 βδομάδες το πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος «Εισαγωγή στην Οικονομετρία» θα διαμορφωθεί ως εξής:

Βδομάδα 10 – 14 / 5:

Διαλέξεις: Τρίτη 5-7, Παρασκευή 4-5.

Φροντιστηριακές διαλέξεις: Τετάρτη 1-3.

Βδομάδα  17 – 21 / 5:

Διαλέξεις: Τρίτη 5-7, Παρασκευή 4-5.

Φροντιστηριακές διαλέξεις: Τετάρτη 1-3.

Βδομάδα 24 – 28 / 5:

Διαλέξεις: Τετάρτη 1-3, Παρασκευή 3-5.

Φροντιστηριακές διαλέξεις: Τρίτη 5-7.